Eenzaamheid is volgens sommige artsen bijna net zo dodelijk als roken of ernstig overgewicht. En, zo stellen zij, steeds meer mensen voelen zich alleen op hun werk. De toenemende flexibilisering kan dat nog versterken.

Eenzaamheid op het werk is dodelijk en duurIn het Verenigd Koninkrijk heeft The New Economics Foundation onderzoek gedaan naar de kosten die eenzaamheid met zich meebrengt voor werkgevers. De uitkomsten liegen er niet om.

Volgens voorzichtige schattingen voelen ongeveer een miljoen werknemers in het Verenigd Koninkrijk zich regelmatig eenzaam. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid en brengt hoge kosten mee voor hun werkgever.

Psychische en fysieke problemen door eenzaamheid

Eenzaamheid zet volgens onderzoekers van de Brigham Young University de deur open naar verschillende problemen, zowel fysiek als geestelijk, schrijft Fast Company. Onder de psychische problemen vallen angststoornissen en depressie. Fysiek hebben eenzame mensen vaker last van ontstekingen, slapeloosheid en een verzwakt immuunsysteem. Wie zich sociaal geïsoleerd voelt, heeft een 29 procent hogere kans op vroegtijdig overlijden dan mensen die niet eenzaam zijn.

Kosten voor werkgevers

Het ligt voor de hand dat ook werkgevers dit merken. In het onderzoek The Cost Of Loneliness
To UK Employers van The New Economics Foundation, staat dat alleen verzuim al voor een rekening van twintig miljoen pond per jaar zorgt. De kosten voor verminderde productiviteit zijn nog veel hoger volgens de onderzoekers: 665 miljoen pond per jaar. Het hoogste prijskaartje hangen de onderzoekers aan het personeelsverloop veroorzaakt door het verminderde welzijn van eenzame werkenden: 1,62 miljoen pond.

Eenzaamheid op de Nederlandse werkvloer

In Nederland heeft het CBS onderzoek gedaan naar eenzaamheid. Ongeveer 3 procent van de werkenden is eenzaam. Dat is ruim een kwart miljoen werknemers. De mening over de eigen gezondheid en eenzaamheid blijken met elkaar samen te hangen. Een derde van de eenzamen beoordeelt de gezondheid over het algemeen als goed tot zeer goed, tegenover bijna driekwart van de mensen die zich zelden tot nooit eenzaam voelen.

Overigens plaatst het CBS wel de kanttekening dat eenzaamheid en slechte gezondheid een wisselwerking hebben. Wie niet gezond is, is vaker eenzaam omdat het dan moeilijker is om sociale contacten te onderhouden.

Flexibilisering kan probleem vergroten

Over de vraag of het toenemend aantal flexwerkers en zzp’ers het probleem van eenzaamheid vergroot, zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant zeggen deskundigen dat de kans op sociaal isolement groter is wanneer je niet dagelijks aanschuift bij je collega’s. Aan de andere kant zijn er de mensen die wijzen op netwerkbijeenkomsten en moderne communicatiemiddelen waardoor je als je zou willen de hele dag kunt chatten met mensen.

Wat kunnen werkgevers doen?

Maatregelen tegen eenzaamheid op de werkvloer hoeven niet heel ingrijpend of duur te zijn, schrijft Fast Worker. Zo is er het voorbeeld van een callcenter waar het verzuim aanmerkelijk daalde nadat het werknemers werd toegestaan om groepsgewijs pauze te nemen, in plaats van in hun eentje.

Werkgevers kunnen verder sociaal contact tussen collega’s bevorderen door een ruimte in te richten waar mensen samen kunnen lunchen of pauzeren en door samenwerking en communicatie tussen werknemers aan te moedigen.

 

Bron: PW De Gids