Collectieve zorgverzekeringen blijken vaak niet voordelig te zijn voor werknemers. Minister Schippers van Volksgezondheid wil daarom maatregelen gaan nemen tegen deze collectieve regelingen. Afbeeldingsresultaat voor collectieve zorgverzekering

Het onderzoek van vergelijkingssite Pricewise.nl brengt aan het licht dat voor veel werknemers een collectieve zorgverzekering financieel gezien ongunstig is. Er is vaak geen sprake van maatwerk, waardoor werknemers voor allerlei onnodige aanvullingen betalen. De overbodige kosten bedragen in veel gevallen meer dan € 100 per jaar. Een individuele (basis)verzekering is meestal voordeliger. Werknemers die bepaalde aanvullingen wensen, zijn soms wél beter af met een collectieve zorgverzekering via hun werkgever.

Kritiek op verzekeringsadvies van HR-professional

Een hoop werknemers zijn uit gewoonte aangesloten bij een collectieve zorgverzekering en denken dat ze daarmee beter uit zijn. Hierbij helpt het niet dat collectieve en individuele zorgverzekeringen lastig te vergelijken zijn en werknemers hun mogelijkheden niet kennen. Pricewise geeft in de toelichting op het onderzoek ook aan dat het opvallend is dat HR-professionals de werknemers kunnen informeren en adviseren over hun zorgverzekering, terwijl zij – in tegenstelling tot verzekeringsadviseurs – hiervoor geen diploma hoeven te hebben.

Minister vindt collectieve polissen niet waardevol

In een reactie op het onderzoek heeft minister Schippers aangegeven dat veel collectieve polissen te weinig toegevoegde waarde hebben. Ze ziet graag dat meer mensen voor een overstap kiezen, waardoor de concurrentie onder verzekeraars en de kwaliteit van de zorg toeneemt. Als er geen veranderingen in de collectieve regelingen plaatsvinden, wil minister Schippers deze beëindigen. Ze heeft hiervoor de Nederlandse Zorgautoriteit aan het werk gezet. De Tweede Kamer ontvangt voor 1 maart meer informatie over de plannen van de bewindsvrouw.

 

Bron: https://www.rendement.nl