Elk jaar krijgen meer dan honderdduizend werknemers in Europa de diagnose kanker doordat zij op het werk zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Om organisaties te helpen het werk veiliger te maken, is er het Europese programma Roadmap on Carcinogens.

Volgens schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden jaarlijks ruim 122.000 mensen in Europa gediagnosticeerd met een vorm van werkgerelateerde kanker. Jaarlijks overlijden er bijna 80.000 werknemers aan de gevolgen van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Het Europese actieprogramma Roadmap on Carcinogens  moet ervoor zorgen dat werknemers veiliger kunnen werken met gevaarlijke stoffen en geen beroepsziekte krijgen.

Arbeidshygiënische strategie volgen

Werkgevers moeten meer doen aan preventie van beroepsziekten door kankerverwekkende stoffen. De Roadmap on Carcinogens informeert werkgevers over hoe zij de aanpassingen in grenswaardes door de EU kunnen toepassen. In Nederland ligt de nadruk van het programma op het volgen van de STOP Strategie, een andere naam voor de arbeidshygiënische strategie uit de Arbowet. Voor kankerverwekkende stoffen moeten werkgevers altijd deze strategie volgen, hoeveel geld en moeite de maatregelen ook kosten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen als laatste

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden van werknemers. Bij het gebruik van gevaarlijke stoffen of kankerverwekkende stoffen (tool) gevaarlijke of kankerverwekkende stoffen moeten zij de arbeidshygiënische strategie volgen. Dat betekent dat eerst bronmaatregelen worden getroffen (wegnemen van de stof en vervangen door een andere), waardoor het risico wordt verwijderd. Pas als allerlaatste maatregel, als andere maatregelen echt niet mogelijk zijn, mogen persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet.

 

Bron: https://www.rendement.nl/