De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat in rap tempo voort. In het tweede kwartaal van dit jaar steeg het aantal uitzenduren met 4,2 procent. Dat is de snelste stijging in tien jaar.

Flexibilisering arbeidsmarkt zet stevig door

Niet alleen het aantal uitzenduren is gestegen. Ook over hun omzet hebben de uitzendbureaus, payrollers en arbeidsbemiddelaars weinig te klagen. In het tweede kwartaal hebben zij 2,0 procent meer omgezet dan in de drie maanden daarvoor, meldt het CBS. Deze stijging is groter dan in het voorgaande kwartaal.

Ook meer langlopende contracten

Zowel de uitzenduren in de kortlopende als in de langlopende contracten namen toe. Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 4,9 procent. Dit is de grootste stijging in bijna zeven jaar.
Het aantal uren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling nam met 3,5 procent toe. Deze uitzenduren zijn sinds 2012 nagenoeg onafgebroken toegenomen.

Ruim vijftigduizend nieuwe banen

De arbeidsmarkt groeit gestaag. In de laatste drie kwartalen kwamen er telkens meer dan vijftigduizend banen bij. In het tweede kwartaal waren de uitzendbureaus goed voor twintigduizend banen. Daarmee namen zij het grootste deel van de banengroei voor hun rekening.

Sterke stijging openstaande vacatures

Het wordt ondertussen steeds moeilijker voor werkgevers om de juiste mensen te vinden. Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal met twintigduizend toe. Dat is de sterkste toename sinds 2006.

Het aantal werklozen volgens definitie van de International Labour Organization (ILO) daalde met negentienduizend.

 

Bron: PW