Het polderoverleg is na een jaar gestruikeld over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht. De vakbonden beschuldigen de werkgevers van ‘ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid’.

Flexwerk en ontslagrecht nekken polderoverleg

Werkgeversorganisaties noemen het teleurstellend dat het na ruim een jaar polderoverleg niet is gelukt om een akkoord te bereiken met vakbonden over aanpassingen van de arbeidsmarkt. Het maken van concrete afspraken met de bonden was volgens VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland een brug te ver, stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Acute problemen op de arbeidsmarkt

Naar eigen zeggen kwamen de werkgeversorganisaties met concrete voorstellen om acute problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken, zoals aanpassingen van de regeling voor loondoorbetaling bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Dat is volgens hen ook in het belang van werknemers. Vooral kleinere bedrijven zouden het nu vanwege de risico’s wel nalaten om mensen in vaste dienst te nemen.

Knelpunten aanpakken

Voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW noemde de uitkomst van de onderhandelingen betreurenswaardig. Volgens hem liggen er op korte termijn knelpunten die moeten worden aangepakt, zodat ondernemers weer mensen in dienst willen nemen.

Geen uitzicht op zekerheid

Voor de bonden is de flexibilisering van de arbeidsmarkt het meest prangende knelpunt. Nic van Holstein, voorzitter van VCP: “Nieuwe generaties die de arbeidsmarkt betreden, hebben nauwelijks uitzicht op een normaal contract met voldoende zekerheid. De werkgevers laten door hun opstelling de kans liggen om vanuit gedeelde belangen met elkaar tot verbeteringen te komen.”

Bescherming goed regelen

In een gezamenlijke verklaring laten de vakbonden CNV, FNV en VCP weten dat werkgevers veel laten liggen in ‘hun ongebreidelde zucht naar flexibele, goedkopere arbeid’. Flexibele en zelfstandige arbeid hebben volgens de bonden wel degelijk een plaats op de arbeidsmarkt, maar zouden nu vooral worden gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden. “De vakbonden willen daarom dat zekerheden en bescherming die voor alle werkenden noodzakelijk zijn, ook voor flexibele en zelfstandige arbeid goed worden geregeld door wetgeving en collectieve afspraken”, aldus de vakbonden.

Flexibele arbeidsrelaties niet weg te denken

Ook de werkgeversorganisaties vinden dat de misstanden bij flexwerk, moeten worden bestreden. Maar flexibele arbeidsrelaties zijn volgens hen niet meer weg te denken. De werkgevers deden onder meer voorstellen voor de vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en een regeling voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Geen oplossingsgerichte aanpak

Michaël van Straalen van MKB Nederland miste bij de partijen een oplossingsgerichte aanpak. Te veel thema’s waren volgens hem onderwerp van uitruil. Ook LTO-voorzitter Marc Calon vindt het jammer dat de partijen er niet uit zijn gekomen.

Politiek nodigt polderpartners uit

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen zo snel mogelijk met de werkgevers- en werknemersorganisaties om tafel gaan zitten om te praten over het mislukte polderoverleg. Een uitnodiging is inmiddels de deur uit. VVD-leider Mark Rutte noemt het zeer teleurstellend dat de partijen er samen niet uitgekomen zijn.

 

Bron: PW