Flexwerken is in ons land vrij algemeen ingevoerd. Tegenwoordig brengt nog zo’n 11 procent van de werknemers de werktijd uitsluitend in een kantooromgeving door. Dat blijkt uit onderzoek van Epson onder 200 Nederlandse kantoorwerkers in het mkb, bedrijven met 10 tot 250 werknemers. Het bedrijf stelt dat het aanbieden van flexwerken onvermijdelijk is geworden bij het aantrekken van talent.

Uit de resultaten blijkt dat 53% van het personeel regelmatig thuis werkt. Bij 41% gaat het om minimaal één tot twee dagen per week en bij 12% om drie tot vier dagen per week. Aan de andere kant geeft 20% van de ondervraagde werknemers aan dat hun organisatie momenteel werken vanuit huis niet toestaat en nog eens 24% zegt dat hun werkgevers toegeven dat enige flexibiliteit bij het werken voordelen biedt, zonder echter werken buiten kantoor actief te ondersteunen.

Balans tussen werk en privé
Als belangrijkste reden waarom flexwerken aantrekkelijk is voor werknemers, gaf 26 procent van de respondenten aan dat werken vanuit huis hun balans tussen werk en privé verbeterde, hetgeen een belangrijke factor vormt voor het behoud van werknemers. Ook merkte 18 procent op het positief te vinden dat werken vanuit huis hen in staat stelde de gemiddelde reistijd van huis naar werk te verkorten.

Ook werkinhoudelijk zou flexwerken voordelen hebben. Zo geeft 24% van de werknemers die buiten de kantooromgeving werken aan dat zij zich beter kunnen concentreren op een bepaalde taak. 50% van de respondenten gaf aan dat een of twee dagen per week thuis werken optimaal is vanuit het oogpunt van werkefficiëntie en 43% was het ermee eens dat dit tevens de beste manier vormt om de productiviteit te verhogen.

Concurrentiepositie
Ward Estoppey, channel marketing manager bij Epson Nederland, zegt over de resultaten: ‘Mogelijk zijn sommige organisaties minder welwillend deze wijzigingen in hun werkpatronen te integreren dan andere, maar aangezien de concurrentie bij de personeelswerving anno 2017 steeds heviger wordt, komen zij mogelijk voor een zware keuze te staan. De 44% van de Nederlandse bedrijven die zich terughoudend tonen bij het opnemen van flexwerken als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van werknemers zullen mogelijk hard worden getroffen door de huidige situatie op de talentenmarkt, aangezien het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde kandidaten te vinden in de regio.’

 

Bron: Customerfirst