Minister Asscher (SZW) vindt het in dienst houden van ‘spookwerknemers’ om maar geen transitievergoeding te hoeven betalen slecht werkgeverschap. Hij ziet geen reden waarom deze werkgevers in 2019 recht zouden hebben op de compensatie voor de transitievergoeding.

Geen compensatie transitievergoeding voor spookwerknemerDat schrijft Asscher in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. “Ik ben van mening dat het enkel in dienst houden van een werknemer om (nog) geen transitievergoeding te hoeven betalen niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap.”

Transitievergoeding voor langdurig zieke werknemer

Ook werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding. Veel werkgevers ervaren dat als onrechtvaardig, mede omdat zij al fors hebben geïnvesteerd in een re-integratietraject. Sommige werkgevers kiezen er daarom voor om deze werknemers in een slapend dienstverband op de loonlijst te houden. Want: geen ontslag, geen transitievergoeding.

Compensatie voor transitievergoeding

In november 2016 stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslaan (grotendeels) te compenseren voor de betaalde transitievergoeding. Deze wet kan op zijn vroegst op 1 januari 2019 ingaan. Het is de bedoeling dat hij geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de transitievergoeding werd ingevoerd.

Financieel risico voor werkgevers

Asscher ziet niet in waarom werkgevers ook zouden moeten worden gecompenseerd voor spookwerknemers. Het slapende dienstverband kent daardoor een financieel risico voor de werkgevers, waarschuwt de minister. “Een van de risico’s van een slapend dienstverband voor de werkgever is dat bij een later ontslag een hogere transitievergoeding verschuldigd is. De transitievergoeding wordt immers berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband.”

Geen verwijtbaar handelen

Het feit dat een slapend dienstverband getuigt van slecht werkgeverschap, wil volgens Asscher niet automatisch zeggen dat een werkgever zich ook schuldig maakt aan verwijtbaar handelen. “De vraag of er in een dergelijke situatie ook sprake is van verwijtbaar handelen van de werkgever, zodanig dat hij een billijke vergoeding verschuldigd zou zijn, is ter beoordeling van de rechter aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval.”

Misbruik van bevoegdheid

Werknemers die een slapend dienstverband aan de rechter voorlegden, kregen tot nog toe nul op het rekest, erkent Asscher.”Ook in hoger beroep is geoordeeld dat het slapend in stand houden van het dienstverband om op die manier te ontkomen aan het betalen van een transitievergoeding rechtens niet ongeoorloofd is en geen tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst of misbruik van bevoegdheid oplevert.”

 

Bron: PW De Gids