Geluidoverlast door collega’s staat bovenaan als factor die de meest negatieve invloed heeft op de productiviteit. Driekwart van de Nederlandse werknemers werkt in een open kantoorruimte en 61 procent geeft aan middelmatig of veel geluid te ervaren.

Beeld Geluidsoverlast grootste negatieve invloed op productiviteit werknemers

Uit onderzoek onder 525 van No Ties in opdracht van Plantronics blijkt dat 40 procent van de werknemers een negatieve invloed op de productiviteit ondervindt door geluid van collega’s. Vooral in gebouwen die voornamelijk uit beton en glas bestaan en niet voorzien zijn van een goede geluidsisolatie, neemt de productiviteit van het personeel af.

33 procent van de werknemers geeft aan dat een kantoor met aparte ruimte voor verschillende activiteiten de prestaties zou verbeteren. 56 procent geeft aan zich beter te kunnen concentreren, wanneer elke vorm van afleiding afwezig zou zijn. Ook zegt 44 procent van de werknemers dat het de productiviteit zou verbeteren en 35 procent dat er minder fouten gemaakt zouden worden tijdens het werk.

Effectief samenwerken

Bij 24 procent van de werknemers speelt de locatie van de werkplekken een rol bij geluidhinder. Bijna de helft van de respondenten denkt dat het besparen van kosten de belangrijkste reden was bij het ontwerpen van de kantoorruimten waar ze werken. Dit is opmerkelijk omdat zij aangeven dat de mogelijkheid om zicht te kunnen concentreren tijdens werkzaamheden de belangrijkste vereiste is voor een werkomgeving.

Op nummer twee staat de aanwezigheid van natuurlijk licht, gevolgd door de beschikking hebben over ruimten om effectief met collega’s samen te werken. Bedrijven lijken bij het ontwerpen van kantoren vooral kosten te willen besparen en nemen weinig tot geen maatregelen om geluidshinder te minderen.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.n