Waarom betalen verschillende werkgevers binnen dezelfde bedrijfstak sommige werknemers een hoger salaris dan anderen? Het antwoord blijkt te zitten in de functienamen die bedrijven hanteren, ontdekten twee economen.Functienaam bepalend voor salaris

In een moderne arbeidsmarkt bestaan flinke verschillen in beloning van personeel. Een vraag die economen bezighoudt, is waar die loonongelijkheid vandaan komt. Zit het verschil in betaling in het soort beroep, het opleidingsniveau van de werknemer of zijn er sectorale verschillen? Sommigen denken dat de loonverschillen gewoon toeval zijn.

In een artikel op een site voor economen, tonen Ronald Wolthoff en Iona Marinescu aan dat functienamen een belangrijke indicatie zijn voor de hoogte van het salaris. En ze geven daar ook een interessante verklaring voor.

Vacaturesite geeft precieze looninformatie
Marinescu en Wolthoff laten in hun studie uit 2016 zien dat functiebenamingen op vacaturesites een heel goede indicatie geven voor de hoogte van het loon. Zo zijn de functienamen op vacaturesites zeer gedetailleerd en geven ze de gevraagde ervaring duidelijk aan (zoals senior en junior accountants, of Java en C ++ programmeurs).

De economen vonden dat de benamingen op een vacaturesite meer dan 94% van het loon kunnen verklaren. Verder vonden ze ook uit dat sommige bedrijven vaker een hoger loon betalen dan andere, maar dat dit ook wordt weerspiegeld in de aanwezige functies (en de bijbehorende functiebenamingen).

De kracht van woorden
Om deze resultaten beter te begrijpen, analyseerden Marinescu en Wolthoff welke woorden in een functie bijzonder belangrijk zijn. Zij onderscheiden twee verschillende woordgroepen:

  • Ervaring: bij functienamen met woorden die een niveau van anciënniteit en ervaring aangeven, zoals “manager”, “senior”, “executive” of “directeur”, hoort een aanzienlijk hoger loon dan functiebenamingen met woorden als “coördinator”, “assistent”, “startfunctie” of “junior”.
  • Specialisme:  functienamen die woorden bevatten die een verregaande specialisatie aangeven, zoals “verkoop”, “engineer”, “adviseur” of “java” worden geassocieerd met hogere lonen, terwijl “accountant”, “marketing”, “werving/recruitment” of “netwerk” lagere lonen betekenen.

Minder loon betalen door functienaam aan te passen?
Zou het mogelijk zijn om als werkgever minder loon te betalen voor dezelfde functie, gewoon door de functienaam naar een lager niveau aan te passen, maar de functie-eisen gelijk te houden? Dat lijkt niet het geval.

Want het blijkt dat voor sollicitanten de functienaam zeer bepalend is voor hun baankeuze. Starters zullen niet snel solliciteren op een seniorfunctie, terwijl mensen met veel kennis en ervaring de juniorfuncties naast zich neerleggen. Op deze manier kan de werkgever dus nooit de juiste seniorkandidaat aantrekken.

Beschikbaarheid kandidaten heeft invloed op loon
Dit mechanisme kan ook de loonverschillen verklaren binnen dezelfde beroepsgroep. Je zou verwachten dat mensen primair solliciteren op functies die het beste betalen. Maar op vacatures met functiebenamingen die gericht zijn op juniorfuncties (met een lager salaris), solliciteren veel meer mensen dan op seniorfuncties.

Door het grote aanbod van kandidaten voor juniorfuncties, kunnen daar de lonen lager blijven. Andersom werkt dat ook bij functiebenamingen gericht op het hogere segment van de arbeidsmarkt binnen de beroepsgroep. Daarop solliciteren veel minder mensen, dus moeten werkgevers wel hogere lonen bieden.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/