De afgelopen jaren had de publieke sector voor de meeste functies te maken met een ruime arbeidsmarkt. De komende jaren ontstaat er een steeds krappere arbeidsmarkt. Niet alleen ICT-professionals en leraren wiskunde, maar over de brede linie zal deze krapte merkbaar zijn. Recruitment en employer branding is daarom een thema dat de komende jaren hoger op de prioriteitenlijst komt.

Op dit moment is dit bij 9 procent één van de drie belangrijkste thema’s zo blijkt uit de HRM Barometer van Driessen HRM. Bij 2 procent is Recruitment en employer branding het belangrijkste thema.

Competenties Recruitment 2.0 missen

HRM doet werving het liefst zelf, maar twijfelt of ze dit wel kan. 77 Procent geeft aan dat de organisatie werving en selectie het liefst zelf doet. Een kleine 4 procent doet de werving en selectie liever niet zelf. 34 Procent van de HRM’ers denkt dat ze de competenties heeft om ‘recruitment anno nu’ op de juiste manier binnen de organisatie vorm te geven en uit te voeren.

Onderdeel van HRM-beleid en in samenwerking met marketing

De helft van de HRM’ers is ervan overtuigd dat employer branding in nauwe samenwerking met marketing opgepakt moet worden. 10 Procent vindt van niet. Het verankeren van employer branding in het HRM-beleid kan ook op goedkeuring van 50 procent van de HRM’ers rekenen. 8 Procent vindt dat dit niet thuishoort in het HRM-beleid. Bij de overheid is men hiervan significant meer overtuigd dan in de andere sector: 63 procent vindt dat employer branding in het HRM-beleid hoort.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/