Door de introductie van de kandidatenverkenner banenafspraak en het structureel maken van de no-riskpolis, zodat werkgevers geen risico’s meer lopen het salaris te moeten doorbetalen bij ziekte, worden drempels voor werkgevers om arbeidsgehandicapten aan te nemen weggenomen.

Lancering kandidatenverkenner banenafspraakHet UWV heeft de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd. Dit is een nieuw systeem om werkgevers op een eenvoudige manier in contact te brengen met mensen die graag willen werken en een arbeidsbeperking hebben.

Kandidatenverkenner

In de kandidatenverkenner banenafspraak staan al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen in die kandidatenverkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt een passend contact geregeld.

Afdekking werkgeversrisico loondoorbetaling bij ziekte

Een andere belangrijke maatregel om de doelstelling 100 duizend banen voor mensen met een arbeidshandicap te halen is het structureel maken van de no-riskpolis. De polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig. Werkgevers draaien er dus niet financieel voor op als de werknemer ziek wordt. De Eerste Kamer ging daar recent mee akkoord. Werkgevers lopen zo minder risico’s en zullen sneller vaste contracten aanbieden, zo is ook de hoop van Staatssecretaris Klijnsma.

Banenafspraak

De kandidatenverkenner en het structureel maken van de no-riskpolis moeten helpen bij het realiseren van de banenafspraak. Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan.

 

Bron: PW De Gids