Een meerderheid van de HRM’ers in de publieke sector vindt dat een werkgever zich actief met de gezondheid van hun medewerkers moet bemoeien. Dit blijkt uit de HRM-barometer.

duurzame inzetbaarheid

TNS Kanter onderzocht in opdracht van HRM-dienstverlener Driessen wat HRM-medewerkers als de belangrijkste thema’s zien voor de komende jaren. Duurzame inzetbaarheid komt met stip op 1 binnen, gevolgd door verzuim, personeelsplanning en formatie. Salaris en arbeidsvoorwaarden, van oudsher het belangrijkste HR-thema, zakt weg in de belangstelling.

Het onderzoek laat zien dat HR steeds meer durft op te schuiven naar de privésfeer van medewerkers op het gebied van gezondheid en welbevinden. Een meerderheid (58%) vindt het een goed idee als de werkgever zich actief bemoeit met de gezondheid van z’n medewerkers. Slechts 14% van de HR’ers in de publieke sector keurt het af. De rest twijfelt.

Het beïnvloedbare deel van fysieke gezondheid zit voor een groot deel in gezonde voeding en beweging. Zowel het stimuleren van gezond eten als het stimuleren van beweging, kan op enthousiasme rekenen onder HRM’ers. Het aanmoedigen van gezond eten op de werkvloer vindt maar liefst 70% een verantwoordelijkheid van de werkgever en slechts 7% vindt van niet.

Over wat bijdraagt aan gezondheid valt te twisten, maar over één ding zijn de HRM’ers het redelijk eens: overwerk is schadelijk, vindt het gros (74%) van de ondervraagden. Over kortere werkdagen zijn HRM’ers verdeeld: 41% denkt dat dit leidt tot minder verzuim, 23% denkt van niet en de rest weet het niet.

Leefstijl

De toenemende belangstelling van organisaties voor de leefstijl van hun medewerkers is een goede trend, schrijft senior-HRM-consultant Jules Maussen in het onderzoeksrapport. Toch waarschuwt hij werkgevers niet door te slaan. ‘Leefstijl bevindt zich in de privésfeer van medewerkers. Liever adviseren en ondersteunen en dwingende instructies alleen wanneer iemand door z’n leefstijl niet meer functioneert.’

Hij noemt vier redenen waarom organisaties zich gaan richten op leefstijl:

  • Vanwege het opschuiven van de pensioenleeftijd blijven medewerkers langer bij een organisatie werken.
  • Bij bezuinigingen moet minder mensen hetzelfde werk doen; organisaties zijn daardoor afhankelijker van een kleinere groep mensen.
  • De ‘reguliere’ HRM-instrumenten voor duurzame inzetbaarheid worden al benut. Beïnvloeding van de leefstijl is nog een van de gebieden waarop winst te behalen valt. Het is lange tijd een ‘no-go area’ geweest voor organisaties.
  • De tijdgeest is ernaar: de laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor bewegen en gezonde voeding.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/