De kosten voor ontwikkeling en scholing van werknemers moeten volledig aftrekbaar worden. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) pleit voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget. ‘Maak scholing en ontwikkeling volledig aftrekbaar’

De VCP stelt dat werknemers het duurzaam inzetbaarheidsbudget zouden kunnen gebruiken voor scholing, verlof of loopbaanbegeleiding. Voorzitter Nic van Holstein: ‘Op die manier zijn ze beter in staat om de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling.’

Hooggekwalificeerde professionals

De VCP, waarbij vijftig vakorganisaties zijn aangesloten, doet het pleidooi naar aanleiding van een hoorzitting in de Kamer over het thema Leven Lang Leren. Voor de vakcentrale een belangrijk thema. Ze stelt dat werknemers juist in deze tijd van digitalisering en globalisering in zichzelf moeten kunnen investeren om zo hun werk goed te kunnen doen.

Tip! Alledaags leren stimuleren en zo de talentontwikkeling van ál u medewerkers op een hoger plan brengen? In Leidinggeven aan talentontwikkeling leest u hoe u medewerkers laat leren zonder ze een onwaarschijnlijk dure cursus aan te bieden.

Bredere aftrekmogelijkheden

De VCP is van mening dat werknemers zeggenschap moeten hebben over de vraag hoe ze hun (verdere) carrière vormgeven. Banen die nu nog vanzelfsprekend zijn, zijn dat misschien binnen afzienbare tijd niet meer. ‘Door de kosten voor ontwikkeling en scholing volledig aftrekbaar te maken, krijgen professionals meer tijd, geld en ruimte om in zichzelf te investeren,’ zegt Van Holstein.

In plaats van de door het kabinet voorgestelde afschaffing van de scholingsaftrek, moeten de aftrekmogelijkheden dan ook juist worden verbreed, vindt de vakcentrale.

Aanvulling op faciliteiten

Een duurzaam inzetbaarheidsbudget zou een aanvulling moeten zijn op al bestaande faciliteiten en de verplichtingen van de werkgever. Het onlangs gelanceerde voorstel van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland om de transitievergoeding te vervangen door een individuele rugzak wijst Van Holstein dan ook af.

De vakcentrale is dan ook van mening dat de overheid scholing en ontwikkeling voor loon- en inkomstenbelasting ook in de overgang van werk naar werk volledig aftrekbaar moet maken. Ze pleit daarom voor een leenfaciliteit, zodat een werknemer zonder middelen tegen gunstige voorwaarden in zichzelf kan investeren.

 

Bron: PW De Gids