De temperaturen lopen deze week hoog op en dat kan op de werkvloer voor problemen zorgen. Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de invloed van het warme weer zo beperkt mogelijk te houden. Afbeeldingsresultaat voor tropenrooster

Het RIVM kondigde gister aan dat in een deel van Nederland het Nationaal Hitteplan is geactiveerd. Zo’n hitteplan is ook voor organisaties niet overbodig. Warm en zonnig weer zorgt voor diverse (gezondheids)risico’s. Werknemers kunnen zich bijvoorbeeld minder goed concentreren, wat leidt tot productiviteitsverlies en mogelijk minder veilige werksituaties. Buitenwerkers lopen bovendien een grotere kans op overmatige blootstelling aan UV-straling.

Geen vaste normen voor geschikte temperatuur

De werkgever is op basis van de Arbowet verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte. Er is niet vastgelegd onder welke temperatuur werknemers behoren te werken (tool), maar de arbeidsomstandigheden mogen in ieder geval niet tot schade bij werknemers leiden. Een werkgever moet het werk stilleggen als werken niet langer verantwoord is. Wanneer dit het geval is, verschilt per type werk en werkplek, maar ook per type werknemer. Vakbond FNV heeft hiervoor de tool Hittestress Calculator. Een werkgever kan eventueel met de ondernemingsraad afspraken maken.

Ventileren, verkoelen, drinken, smeren

Organisaties kunnen onder meer de volgende maatregelen nemen:

  • Werknemers adviseren voldoende te blijven drinken en zo nodig extra pauzes te nemen.
  • Tijdelijk minder strikt omgaan met kledingsvoorschriften.
  • Verkoelen met behulp van ventilatoren, zonwering en een goede airco. Ook het uitschakelen van apparatuur en het verduisteren van ramen waar zonlicht op valt kan helpen.
  • Een tropenrooster instellen, waarbij werknemers eerder mogen beginnen en stoppen.
  • Buitenwerkers UV-beschermende kleding verstrekken, en uiteraard zonnebrandcrème.

 

Bron: https://www.rendement.nl/