Nederlandse consumenten en producenten zien volop kansen en hebben veel vertrouwen in de toekomst. Het gaat nu zo goed met de economie, dat de werkloosheid is gedaald naar 5,1 procent. Vooral veel mensen die eerder nog werkloos waren, vonden een baan.

Vertrouwen economie het hoogst in 10 jaar

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart uit op 463 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toegenomen.

Consumenten en producenten positief
Het vertrouwen van consumenten is in maart 2017 verder toegenomen tot het hoogste niveau in bijna 10 jaar. Zowel het oordeel over de economie als de koopbereidheid verbeterde.

Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in 9 jaar. Ondernemers in de industrie waren in maart vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt boven het langjarig gemiddelde.

Meer werklozen vinden werk
De werkloosheid daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. In de afgelopen drie maanden kwamen er 120 duizend werkenden bij die eerder nog werkloos waren. Tegelijkertijd zijn er 82 duizend mensen werkloos geworden die drie maanden ervoor nog een baan hadden.

De daling van de werkloosheid wordt wel wat gedempt, doordat er meer mensen op zoek gaan naar werk en dat niet vinden (171 duizend), dan er werklozen stoppen met zoeken naar werk (152 duizend).

Aantal werkende vrouwen stijgt sneller
Het aantal werkende vrouwen neemt sneller toe dan het aantal werkende mannen, vooral onder 45-plussers. In de afgelopen drie maanden bedroeg de stijging bij vrouwen gemiddeld 11 duizend per maand. Het aantal werkzame mannen steeg met gemiddeld 4 duizend per maand.

Sinds het voorjaar van 2014 neemt de arbeidsparticipatie toe. Het percentage werkende vrouwen steeg van 59,2 naar 61,6 procent in maart. De arbeidsparticipatie van vrouwen is hiermee weer bijna terug op het hoge niveau van begin 2009.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/