Het zwangerschap- en bevallingsverlof bij meerlingen wordt toch aangepast per 1 april 2018. Hierover was onduidelijkheid omdat de Tweede Kamer de voorgestelde uitbreiding van het kraamverlof controversieel heeft verklaard. meerlingenverlof

Eerder dit jaar deed minister Asscher verschillende voorstellen voor aanpassingen rondom het kraamverlof. Zo wilde hij het vaderschapsverlof uitbreiden van twee naar vijf dagen, evenals het meerlingenverlof. De Tweede Kamer verklaarde het wetsvoorstel in april controversieel.

Met de ingediende nota van wijziging blijft de aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april 2018 mogelijk. Het onderdeel meerlingenverlof wordt nu opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018, die deze zomer aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Verlenging met vier weken

Sinds april 2016 geldt het meerlingenverlof waarbij vrouwen 10 weken voor de beoogde datum van bevalling met zwangerschapsverlof kunnen. Als de werkneemster eerder bevalt, dan mogen de daardoor gemiste dagen zwangerschapsverlof worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Dat kan echter alleen als het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan 6 weken. Met het nieuwe wetsvoorstel wordt dit aangepast naar 10 weken.

Meerlingenverlof bleek te kort

Uit de praktijk blijkt namelijk dat de totale verlofperiode van veel moeders korter duurt van zij hadden verwacht. Door de komst van het meerlingenverlof wordt de periode vanaf week 30 niet meer aangemerkt als ziekteverlof maar als zwangerschapsverlof. Stel dat een werkneemster start met zwangerschapsverlof vanaf week 30 en vervolgens na 37 weken bevalt. Dan heeft het zwangerschapsverlof langer dan 6 weken heeft geduurd en worden er geen resterende dagen aan het bevallingsverlof toegevoegd.

 

Bron: https://www.xperthractueel.nl/