Een betere organisatie van de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking en van chronisch zieken leidt tot minder uitval, een hogere productiviteit en dus meer rendement voor werkgevers.

Minder uitval door levensbrede aanpak arbeidsparticipatie

Mirjam Sterk, directeur van MEE NL, pleit daarom voor een integrale aanpak waarbij werknemers begeleid worden op meerdere levensdomeinen. “Want een beperking heb je niet alleen op de werkvloer.” MEE start nu met participatieinuwvoordeel.nl om werkgevers te informeren over inclusief ondernemen.

Versnipperde regelgeving

In het kader van de Participatiewet werden in 2016 in het bedrijfsleven al 15.600 banen gecreëerd voor mensen met een beperking. Tegelijkertijd trekken werkgevers aan de bel. Door complexe en versnipperde regelgeving is de administratieve druk groot. Strenge criteria maken het bovendien moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Ook is de uitval hoog, omdat bij werknemers met een beperking vaak sprake is van ‘gestapelde’ problematiek.

Ketenaanpak

MEE NL is een vereniging van twintig regionale MEE-organisaties verspreid over het hele land, die ruim zeventig jaar ervaring hebben in het begeleiden van mensen met een beperking. De ketenaanpak van MEE richt zich niet alleen op werk, maar ook op andere levensdomeinen als sport, relaties, gezondheid en geld. Daarnaast coacht en adviseert MEE werkgevers in de begeleiding van werknemers in het kader van de Participatiewet.

Feedback over werknemers

Die integrale aanpak werkt, zegt werkgever Charl Goossens van Gova Laurierkwekerij. Goossens is participatieambassadeur van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en genomineerd voor de Participatieprijs West-Brabant. Hij geeft aan dat feedback over de achtergrond van werknemers helpt om hen optimaal in te zetten. “Want wij denken liever in kansen en talenten dan in beperkingen.”

Het werken met mensen met een beperking is een verrijking voor zijn onderneming, zegt Goossens. “Ik denk dat deze manier van werken in veel meer bedrijven toepasbaar is, zowel in grote ondernemingen als in het MKB.”

Continuïteit van inzet

Sterk: “In de aanpak van MEE staan samenwerken, begeleiden en trainen van de ondernemer en de organisatie centraal. Zo kunnen wij de gestapelde barrières voor een werknemer met een beperking levensbreed aanpakken en wegnemen. Het effect van deze integrale aanpak voor de werkgever is een inclusieve, ‘participatierobuuste’ onderneming met een beperkte terugval en uitval, verbeterde continuïteit van de inzet en een optimale opbrengst.”

 

Bron: PW