Nederland benut het werkpotentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende. Ons Bruto Nationaal Product (BNP) loopt hierdoor 48 miljard euro mis. Als alle OESO-landen hun beroepsbevolking tussen de 55 en 69 jaar naar het Zweedse arbeidsparticipatieniveau brengen (75,5 procent), zou dit ruim 1700 miljard euro opleveren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Golden Age-index van accountants- en advieskantoor PwC. 

Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, kan de 22e plek die Nederland inneemt van de 34 OESO-landen niet veel reden tot trots zijn.

Kampioen deeltijdwerken

Nederland is kampioen deeltijdwerken. Ook  nu wordt duidelijk dat ook door de oudere leeftijdscohorten heel veel in deeltijd wordt gewerkt. Daarnaast is ook bij de oudere cohorten de participatie zelf lager dan in de landen om ons heen. Voor een deel is dit verklaarbaar door de uitstekende kwaliteit van ons pensioensysteem. We kunnen gewoon eerder stoppen met werken in Nederland. De lage participatie is een gevolg van onze welvaart. Omgekeerd blijft de economische kracht van ouderen grotendeels onbenut, en die kant van de medaille wordt door de vergrijzing steeds ernstiger.

Velthuijsen is dan ook van oordeel dat sommige aspecten moeten wijzigen.  De overheid, het bedrijfsleven en individu zijn daar samen verantwoordelijk voor.

Grote uitdaging

We leven langer en moeten ook langer werken, om onder andere de oudedagsvoorziening veilig te stellen. Dat stelt met name oudere werknemers voor een grote uitdaging: zijn er wel banen voor hen? Zij moeten zich aanpassen, omdat onder andere door technologie banen snel aan het veranderen zijn.

Bang om ouderen aan te nemen

Training en omscholing voor werkenden staat in Nederland in de kinderschoenen. Deelname van oudere medewerkers aan opleidingen is relatief laag. Daarbij komt ook dat het Nederlandse bedrijfsleven huiverig is om ouderen aan te nemen. Ze worden gezien als duur, niet flexibel en met een hogere kans op uitval.

Over de Golden Age Index

De Golden Age Index is een gewogen gemiddelde van verschillende indicatoren. Arbeidsparticipatie, inkomsten en trainingen zijn onder meer de indicatoren die de impact weergeven van werknemers ouder dan 55 jaar op de arbeidsmarkt in de OESO-landen.

 

Bron: Salarisnet