In Nederland is 87,8 procent van de werknemers tevreden over zijn of haar baan, wat het hoogste percentage in Europa is. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener SD Worx onder 5.500 werknemers in zeven Europese landen. Op de tweede plek staat België, waar 86,4 procent tevreden is over het werk. Nederlandse werknemers meest tevreden over baan

In de andere landen ligt dat percentage lager. Zo staat Luxemburg op een derde plek met 79,8 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (78,9%), Frankrijk (75,6%) en Duitsland (73%). Oostenrijk sluit de rij met 68,6 procent. Ook geloven de Belgen en de Nederlanders van alle Europeanen het meest in het voortbestaan van het bedrijf waar ze werken en hun eigen positie daarbinnen, met respectievelijk 84,4% en 81,9%. In Oostenrijk geven minder dan zes op de tien werknemers aan baanzekerheid te hebben.

Robotisering
Volgens Jan Laurijssen, managing consultant bij SD Worx, past het optimisme in de Benelux bij de sterke economische conjunctuur vandaag. Wel plaatst hij een kanttekening: ‘Het lijkt haaks te staan op de vloedgolf van digitalisering en robotisering. De meerderheid ziet dit blijkbaar niet als een bedreiging voor zijn job. Nochtans zullen bepaalde jobs op korte termijn onmiskenbaar verdwijnen of op zijn minst helemaal anders worden ingevuld. Daartegenover staat dat de digitaliseringsgolf ook nieuwe jobs zal creëren. Voor wie flexibel is en op andere vaardigheden inzet, hoeft dit dus geen bedreiging te betekenen. De vraag is of werknemers, maar ook werkgevers, zich hiervan bewust zijn.’

Van alle Europeanen zijn de Nederlanders het meest positief over doorgroeimogelijkheden binnen hun huidige baan, zo blijkt uit het onderzoek. Hierbij gaat het onder meer om interne of externe opleidingen, de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen, promotiekansen, de mate van begeleiding in loopbaanontwikkeling en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie. Terwijl het percentage in Nederland op 72 procent ligt, is dit bij de andere landen rond de 60 procent of lager. ‘Organisaties zijn er wel van overtuigd dat ze meer actie moeten nemen inzake loopbaanbeleid, maar er is op vijf jaar tijd weinig veranderd op het vlak van concrete loopbaanpraktijken’, zegt Jan Laurijssen. ‘Arbeidsmobiliteit is nochtans ontzettend belangrijk in de huidige context waarin de arbeidsmarkt steeds meer flexibel wordt en waarbij we evolueren van een baan voor het leven naar een loopbaan voor het leven.’

Loyaliteit
Verder loopt ons land ook op het gebied van loyaliteit voorop. In Nederland is 81,6% van de werknemers loyaal aan zijn werkgever. Ook in België is meer dan drie kwart van de werknemers van plan om voor een lange, onbepaalde duur bij de organisatie te blijven, ook als ze extern een vergelijkbaar aanbod krijgen. Oostenrijkse werknemers zijn het minst trouw aan hun bedrijf.

 

Bron: Customer First