Van de 1,3 miljoen Nederlanders die in 2017 van baan gewisseld zijn, heeft 23% een baan gevonden via netwerken, gevolgd door vacaturesites (13%) en uitzendbureaus (9%). Daarmee zien we dat netwerken in de top-3 van meest effectieve baanvindkanalen (met 1%) gestegen is en de effectiviteit van vacaturesites (met 2%) gedaald is. Hoewel het vindkanaal van de Nederlandse beroepsbevolking overwegend gelijk is gebleven, zien we dat de effectiviteit van sociale media (+2%) en het gebruik van CV databases (+1%) toeneemt.

Tussen de verschillende generaties verschilt het gedrag op de arbeidsmarkt flink. Zo staat sociale media stipt op de derde plaats bij jongeren, maar op de vierde en op de zesde plaats bij respectievelijk mid careers en ouderen. Dit blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) dat onder 15.370 personen is gehouden en representatief is voor de Nederlandse beroepsbevolking. Van deze steekproef zijn 2.895 ondervraagden in het afgelopen jaar van baan gewisseld.

NB. De percentages geven aan hoeveel procent van de baanwisselaars aangeeft zijn/haar baan via dit kanaal te hebben gevonden.

Bron: Belangrijkste Baanvindkanalen van 2017 AGO / Intelligence Group

Effectiviteit netwerken neemt toe bij VMBO’ers, maar af bij WO’ers

Vooral VMBO’ers maken effectief gebruik van het eigen netwerk. Ruim 22% van de VMBO’ers geeft te kennen via bekenden aan een baan te zijn gekomen, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2016, zoals blijkt uit onderstaand figuur. Ook VMBO’ers zien in dat de markt aantrekt en dat het eigen netwerk belangrijker is geworden bij het vinden van een baan. Overigens geldt nog steeds: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe belangrijker het eigen netwerk is bij het vinden van een baan. Toch neemt de effectiviteit van dit kanaal (met 3%) af bij WO’ers die in 2017 hun baan vaker via sociale media (7%) en open sollicitaties (6%) hebben gevonden. Het valt dus op dat WO’ers voor kanalen kiezen waar zij de mogelijkheid hebben om zich op een persoonlijkere manier voor te stellen bij een werkgever.

Figuur 1: Effectiviteit netwerken per opleidingsniveau

Uitzendbureaus nog steeds belangrijk baanvindkanaal voor ouderen

Verder valt op dat 50-plussers nog veel vertrouwen hebben in traditionele oriëntatiekanalen en minder in moderne kanalen. Ruim 16% van de 50-plussers zegt in 2017 via een uitzendbureau aan een baan te zijn gekomen. Daarentegen blijkt dat vacaturesites effectiever gebruikt worden door mid careers en sociale media steeds vaker door jongeren, zoals blijkt uit tabel 1. Dit resultaat toont de kloof aan tussen ouderen en jongeren in de adoptie van moderne kanalen in de zoektocht naar nieuwe baankansen.

”De Nederlandse arbeidsmarkt kent veel verschillende vormen van mismatch. Eén van de meest belangrijke en meest onderschatte probleem is dat werkgevers en werknemers andere kanalen gebruiken om te zoeken. Dit resulteert automatisch in andere baanvindkanalen. Werkgevers kunnen veel winst behalen door beter doelgroepgericht te werven, en de oudere werknemers kunnen dat door moderne baanzoekkanalen gaan omarmen”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Tabel 1: Top-5 meest effectieve baanvindkanalen per leeftijdscategorie

 

Bron: AllesOverHR