Nederlandse producenten doen het goed en nemen nog steeds nieuw personeel aan. De productie in Nederland groeit door en nieuwe inkooporders nemen voor de zevende maand op rij toe. De werkgelegenheid verbetert bij Nederlandse producenten al voor de 19e maand op rij.

Meer werk in industrie september 2016

Dat valt op te maken uit de inkoopmanagersindex NEVI PMI® van september 2016. Deze kwam uit op 53.4, bijna gelijk aan augustus (53.5). Dit wijst opnieuw op een solide groei.

Meer werk bij producenten
De werkgelegenheid nam in september opnieuw toe. Dit was de negentiende maand op rij van groei, naar wel de kleinste sinds juni. Er zijn dan ook volop nieuwe orders: de orderportefeuille werd voor de zevende achtereenvolgende maand groter.

De toename van het aantal ontvangen nieuwe orders wordt door de inkoopmanagers toegeschreven aan de verbetering van de vraag en het op de markt brengen van nieuwe producten. Ook de export stijgt aanzienlijk: 27% ziet de exportorders stijgen, tegenover 17% die een daling noteerde.

Lange groei is ongekende luxe
Professor dr. Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven, concludeert op basis van de laatste gegevens dat de groei in de Nederlandse industrie doorzet. Want de NEVI Purchasing Managers’ Index (PMI) ligt nu al 38 maanden onafgebroken boven de kritische waarde van 50 en dat duidt op groei.

“Een ongekende luxe”, stelt Van Weele, die verwacht dat de industrie dit jaar goed gaat uitluiden. “De betere orderpositie vertaalde zich in verhoogde productievolumes en, zij het beperkt, een hogere vraag naar personeel.”

Nederlandse industrie krijgt een 8
Van Weele vergelijkt de Nederlandse situatie met het buitenland. De PMI in China kwam uit op 50.1 (vorige maand: 50.0), de Eurozone op 52.6 (vorige maand: 52.9). De PMI van Duitsland kwam over september uit op 54.3 (vorige maand: 53.6).

“Kortom: het economische beeld voor de Nederlandse industrie nu en in de nabije maanden is uitstekend. Reden waarom ik mijn rapportcijfer handhaaf op een 8.0”, stelt Van Weele.

Bron: https://www.personeelsnet.nl