Werkgevers die in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA waren, maar dat dit jaar niet meer zijn, krijgen een nieuwe beschikking met de premie voor de Werkhervattingskas 2017. De oude beschikkingen worden herzien. Afbeeldingsresultaat voor werkhervattingskas 2017

Alle werkgevers die per 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager meer zijn voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte (WGA), krijgen uiterlijk in maart een nieuwe Whk-beschikking (tool) van de Belastingdienst. Dat heeft de Belastingdienst onlangs op zijn website aangegeven. De beschikking die de werkgevers in december 2016 gekregen hebben, is straks niet meer geldig.

Aangiften over 2017 allemaal corrigeren

Als dit ook voor uw organisatie geldt, vallen er twee beschikkingen op de mat: één waarin het eigenrisicodragerschap wordt beëindigd en één met de nieuwe Whk-percentages. Tot de nieuwe beschikking er is, hangt het af van de grootte van uw organisatie (tool) wat de werkgever moet doen:

  • Kleine werkgevers gebruiken in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017. Die staat in tabel 10a van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 (pdf).
  • Middelgrote en grote werkgevers gebruiken in hun aangifte loonheffingen 2017 het percentage van 0%.

De nieuwe percentages gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. Als het nieuwe premiepercentage afwijkt van het percentage dat hij gebruikt heeft in de loonaangifte, moet de werkgever die dus ook vanaf 1 januari 2017 corrigeren.

 

Bron: https://www.rendement.nl