Onlangs is de richtlijn NPR 1813 voor het inrichten van de werkplek herzien. De nieuwe versie houdt rekening met de nieuwe eisen van flexibele werkplekken. Dat betekent ook dat er meer verantwoordelijkheid bij werknemers komt te liggen. Afbeeldingsresultaat voor beeldschermwerkplek

De richtlijn NPR 1813 bevat aanwijzingen voor het inrichten van een veilige en gezonde beeldschermwerkplek. Onlangs is een vernieuwde versie uitgebracht en gepubliceerd. Hiermee kunnen arboprofessionals, inkopers en ergonomen de werkplekken zo inrichten dat werknemers deze zonder gezondheidsrisico’s kunnen gebruiken. De richtlijn kan gebruikt worden als aanvulling op de eisen uit de Arbowet (tool) en bevat aanwijzingen waarmee werknemers hun bureaus, bureaustoelen en (ergonomische) hulpmiddelen kunnen gebruiken zoals ze bedoeld zijn.

Werknemer verantwoordelijk voor correct gebruik werkplek

Organisaties maken vaker gebruik van flexibele werkplekken. De richtlijn houdt rekening met de verschillende functies die moderne kantoorwerkplekken hebben; van individuele persoonsgebonden beeldschermwerkplekken (tool) tot zithoeken voor informeel overleg. Wat alle plekken gemeen hebben is dat ze op de juiste wijze moeten worden gebruikt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt ook bij de gebruiker, de werknemer zelf dus. Goede voorlichting over de juiste zithouding (tool), mogelijkheden om zittend werk af te wisselen met staand werken en  pauzesoftware kunnen daarbij helpen.

Ook de OR moet zich ermee bemoeien

De ondernemingsraad heeft volgens artikel 27 van de WOR instemmingrecht als het gaat om arbeidsomstandigheden en dus ook om de inrichting van werkplekken. Met de wijziging van richtlijn NPR 1813 is het van belang om in de gaten te houden of de inrichting van bestaande en nieuwe werkplekken hieraan voldoet. Ook moet de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) mogelijk aangepast worden. De OR kan dit bespreken met de arbocommissie. Ook kan de OR erop toezien dat werknemers een duidelijke instructie ontvangen over hoe ze hun werkplek moeten inrichten en gebruiken.

 

Bron: https://www.rendement.nl/