Het kabinet hoopt nog voor het volgende regeerakkoord een oplossing te hebben voor de problemen rond de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dat staat in een brief die de Belastingdienst heeft verstuurd aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Afbeeldingsresultaat voor wet dba

De Belastingdienst stuurde de brief over de Wet DBA naar alle opdrachtnemers die in het verleden beschikten over een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Wanneer het volgende regeerakkoord gesloten zal worden, is nog niet bekend. Na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart moet er namelijk eerst nog onderhandeld worden. Dat heeft bij eerdere verkiezingen gemiddeld enkele maanden geduurd.

Overeenkomst voorleggen is onnodig

Volgens de brief gaat het kabinet samen met onder meer de sociale partners onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn voor het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (tool) anders kunnen worden ingevuld.
Werkgevers kunnen totdat de nieuwe criteria er zijn wel overeenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen, maar dat is niet nodig. De Belastingdienst toetst de overeenkomsten nu namelijk op basis van de huidige criteria. Als er nieuwe criteria komen, betekent dat mogelijk ook dat de overeenkomsten die nu al goedgekeurd zijn, opnieuw beoordeeld moeten worden.

Opnieuw aandacht voor uitstel handhaving

Er staat niet alleen in de brief wanneer het kabinet een oplossing gevonden hoopt te hebben. Ook het uitstel van de handhaving van de wet wordt opnieuw uitgelegd.

 

Bron: https://www.rendement.nl/