Voor samenwerken hoef je niet bij elkaar te zitten. Videoconferencing verbetert het teamwork, zo stelt 92 procent van de respondenten in een internationaal onderzoek naar flexibel werken.

Productiever door afstand

Door de digitale transformatie  gaan bedrijven op zoek naar nieuwe manieren om sneller en efficiënter te werken. Bedrijven innoveren steeds meer, ontwikkelen een betere werkcultuur en behouden hierdoor talent om de concurrentie een stap voor te blijven.

Onderzoek in twaalf landen

Dat zijn de uitkomsten van het onderzoek door door Morar Consulting onder 25.234 respondenten in twaalf landen. De respondenten kwamen uit Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Japan, Rusland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 55 procent van de respondenten had een managerstitel of hoger; 58 procent was in meer of mindere mate verantwoordelijk voor zorg; 68 procent heeft een of meer kinderen.

Het onderzoek komt niet helemaal uit een neutrale bron: opdrachtgever is Polycom, aanbieder van samenwerkingsoplossingen waarmee organisaties teamwork, efficiëntie en productiviteit naar een hoger niveau tillen.

Drie belangrijke trends

Hoewel de resultaten per land verschillen, zijn er drie belangrijke trends te zien. De grote meerderheid van de respondenten (98%) is het er ten eerste over eens dat een plaatsonafhankelijke manier van werken de productiviteit verhoogt doordat mensen zelf de werkplek kunnen kiezen, waar zij het meest productief zijn.

Ten tweede vindt 92 procent van de ondervraagden dat samenwerken via videoconferencing ten goede komt aan het teamwork. Ten slotte toont het onderzoek aan dat 62 procent van de wereldwijde beroepsbevolking flexibel werkt, meer dan ooit tevoren.

Meerderheid werkt flexibel

In Europa werkt de meerderheid van de ondervraagden regelmatig flexibel. Hierbij is het opvallend dat twee derde van de respondenten (78%) collega’s in andere vestigingen heeft. 91 procent van de respondenten zegt zijn collega’s beter te kennen door het gebruik van samenwerkingstechnologieën.

Technologische ontwikkelingen zijn niet voldoende voor een succesvolle digitale transformatie. Een verandering in cultuur en attitude is ook nodig. Opvallend genoeg zijn het juist de millennials die bang zijn dat ze door thuiswerken hun reputatie op het spel zetten. Twee derde  is bang dat het overkomt alsof ze minder hard werken wanneer ze niet op kantoor zijn. Een zorg die door 62 procent van alle ondervraagden over de gehele wereld gedeeld wordt.

Prestaties meten op basis van resultaten

Door prestaties te meten op basis van resultaten in plaats van het aantal gewerkte uren, kunnen werknemers er zeker van zijn dat het management weet dat veel aanwezigheid op het werk niet gelijkstaat aan een goede werkhouding. Technologie ligt aan de basis van deze verandering van werkcultuur, concludeert Polycom. “Met de juiste samenwerkingstechnologieën kunnen teams samenwerken en hebben werknemers dezelfde toegang tot middelen als wanneer ze op kantoor zouden zijn.”

 

Bron: PW De Gids