Voor werknemers is pensioen erg belangrijk, maar ze hebben er maar weinig over te vertellen. Daarom wil de SER dat werknemers meer medezeggenschap op het pensioen moeten krijgen, óók in kleine ondernemingen met 10 tot 50 werknemers. Meer invloed werknemers op pensioen volgens SER

De Sociaal economische Raad (SER) doet daar aanbevelingen voor, binnen de bestaande mogelijkheden. Ook moeten enkele bevoegdheden van de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en de Personeelsvergadering (PV) worden aangepast. Dat staat in een ontwerpadvies van de SER.

Bestaande regelingen beter benutten
De eerste stap is het beter bekend maken en naleven van de bestaande bevoegdheden en mogelijkheden van de medezeggenschapsorganen in kleine ondernemingen (PVT en PV). Het gaat dan om regelingen binnen en buiten de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Het is volgens de SER niet nodig om de PVT en PV hierover instemmingsrecht te geven, omdat dit het systeem van de WOR verstoort. Bovendien kan het leiden tot verhoging van de kosten en de administratieve lasten, omdat de pensioenregelingen erg complex zijn. De SER wil wel het informatierecht, de informatieplicht en het initiatiefrecht van de PVT en PV over de arbeidsvoorwaarde pensioen in de WOR versterken.

Onafhankelijke en betaalbare informatie
Het ontbreekt zowel werkgevers als werknemers in kleine ondernemingen vaak aan kennis over pensioenen. Bovendien is die kennis ook niet eenvoudig te verkrijgen.

De SER pleit er daarom voor dat toegankelijke, onafhankelijke en betaalbare informatie, advies en ondersteuning beschikbaar komt. Daarmee kunnen werkgevers en werknemers inzicht krijgen in de mogelijkheden (inclusief voor- en nadelen) van pensioenregelingen en pensioenuitvoerders én in de gevolgen van bepaalde keuzes. De overheid moet er op toezien dat de gewenste pensioeninformatie er daadwerkelijk komt.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/