Er worden steeds meer wearables zoals smartwatches, fitnesstrackers en VR-brillen gesignaleerd op de werkvloer. Naar verwachting zullen bedrijven deze apparaten gaan inzetten voor bijvoorbeeld gebruikersidentificatie, toegangscontrole en beveiliging.Beeld Steeds meer wearables op de werkvloer

Volgens onderzoeksbureau Gartner groeit de wereldwijde verkoop van wearables dit jaar met 18 procent met een omzet van 18 miljard dollar. Smartwatches kunnen ingezet worden ten behoeve van tijds- en aanwezigheidsregistratie en toegangscontrole. VR-brillen worden nu voornamelijk gebruikt door het leger en uiteraard voor games. In de toekomst kunnen ze echter ook ingezet worden in trainingssituaties en bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden.

Terugdringen ziekteverzuim

Daarnaast kunnen wearables voor de werkgever een bron van informatie opleveren in het kader van het terugdringen van ziekteverzuim. Een recent onderzoek onder bijna 1200 Britse werknemers wees uit dat iets minder dan de helft (45 procent) er geen bezwaar tegen heeft als wearables worden ingezet op het werk. Overigens had 40 procent wel bezwaar tegen het delen van gezondheidsinformatie met de werkgever.

Wearables verboden voor monitoren gezondheid medewerkers

In Nederland zijn eerder dit jaar echter twee bedrijven na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gestopt met het verwerken van gezondheidsgegevens van hun werknemers via wearables. Bedrijven mogen geen wearables gebruiken om de gezondheid van hun medewerkers in de gaten te houden, ook niet als de medewerkers daar toestemming voor geven. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. Gegevens over de hoeveelheid beweging en gegevens over slaappatronen zijn gevoelige persoonsgegevens. Voor deze bijzondere persoonsgegevens gelden strenge wettelijke eispen. Werkgevers mogen deze gegevens nooit verwerken. In een arbeidsverhouding, waarin de werknemer financieel afhankelijk is van de werkgever, is over het algemeen geen sprake van ‘vrije’ toestemming, waardoor het verwerken van gezondheidsgegevens ook met toestemming van de werknemer niet mogelijk is. De AP heeft de onderzochte bedrijven laten weten aan welke voorwaarden een werkgever moet voldoen om bij het gebruik van wearables niet in strijd met de WBP te handelen. Tijdens Tomorrow@work vertelt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens, meer over wat wel en niet mag met persoonsgegevens in een arbeidsrelatie.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/