Een leidinggevende kan echt veel betekenen voor medewerkers die worden gepest door collega’s. Als de manager steun biedt, halveren de burn-out klachten. Bovendien durft de medewerker daardoor ook weer sneller aan het werk te gaan. Maar een manager die geen interesse heeft, zorgt voor verdubbeling van de burn-outklachten.

Uit recente analyses van onderzoeksbureau SKB blijkt dat één op de drie slachtoffers kampt met burn-out klachten en dat één op de vier een drempel moet overwinnen om weer aan het werk te gaan.

Manager heeft invloed op burn-out en werkplezier
Het percentage burn-out klachten onder de slachtoffers van pesten daalt van 34% naar 18%, bij een manager die zorgvuldige ondersteuning geeft. Van de medewerkers die niet gepest worden heeft ongeveer 11% burn-out klachten. Een goede leidinggevende kan dus veel burn-out klachten bij slachtoffers van pesten voorkomen, constateert SKB.

manegr kan veel betekenen bij pesten

Het effect van de ondersteuning is nog groter op het werkplezier. Bij 24% van de gepeste medewerkers is dat zodanig gedaald dat die een weerstand moet overwinnen om zich aan de werktaken te zetten. Als deze mensen gesteund worden door hun leidinggevende, daalt dat percentage naar het niveau dat dat bij niet gepeste mensen gezien wordt: ca 5%.

Ongeïnteresseerde manager verdubbelt de uitval
Bij pesten op de werkvloer zijn interventies nodig van de leidinggevende om dat negatieve gedrag een halt toe te roepen. Ondersteuning van de leidinggevende maakt daadwerkelijk verschil voor de gezondheid en het werkplezier van de medewerker. Werkplezier is een voorwaarde voor bevlogen en productieve medewerkers.

Maar als de leidinggevende zich afzijdig houdt, verdubbelt het aantal medewerkers met burn-out klachten. Het aantal medewerkers met weerstand tegen het werk is dan ook nog eens vijfmaal zo groot.

Burn-out maakt vatbaar voor verzuim
In Nederland zijn 300 duizend mensen met een burn-out. De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burn-out klachten en weerstand tegen het werk zijn groot. Medewerkers met burn-outklachten zijn vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer. Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/