“Partijen in de kabinetsformatie zouden ruim baan moeten geven aan zelfstandige ondernemers, zodat zij kunnen doorgroeien. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid “, vindt voorzitter Maarten Post. Stichting ZZP Nederland heeft samen met andere zzp-organisaties voorstellen gepresenteerd aan de kabinetsformatie, waarin de positie van zzp’ers sterk wordt verbeterd en hun onderneming kan doorgroeien zonder dat zij last hebben van overheidsmaatregelen zoals de DBA.Afbeeldingsresultaat voor zzp

Oproep tot ondersteuning voorstellen zelfstandigenorganisaties.

In onderstaand persbericht, dat vandaag is verzonden, roepen de zelfstandigenorganisaties alle betrokken brancheorganisaties en belangenorganisaties op, om eensgezind te streven naar een moderne arbeidsmarkt, waarin zelfstandige ondernemers worden gestimuleerd en niet langer belemmerd. “De formerende partijen zullen inmiddels beseffen, dat men niet langer kan wachten op inbreng van vakbonden, die alle vensters gesloten houden uit nostalgisch verlangen naar de arbeidsmarkt van de vorige eeuw”, zegt Maarten Post. “Wij als zelfstandigenorganisaties  nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het belang van een toekomstbestendige arbeidsmarkt met een volwaardige positie voor zelfstandige ondernemers.”

ZZP-organisaties roepen op tot breed draagvlak hervorming arbeidsmarkt

De samenwerkende zelfstandigenorganisaties Platform Zelfstandige Ondernemers, Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw roepen alle maatschappelijke organisaties op om een breed draagvlak te vormen om te komen tot een voorstel aan een nieuw kabinet tot hervorming van de arbeidsmarkt.

Ook de formerende partijen hebben maatschappelijke organisaties dringend verzocht om een integrale visie op een moderne arbeidsmarkt, die op breed draagvlak kan rekenen. “ Wij nemen herhaald onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en  roepen  allen, die net als wij streven naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt op om samen met ons een integrale visie te ontwikkelen, zodat de formatie stappen kan maken.” zegt Maarten Post, voorzitter Stichting ZZP Nederland.

Groei

De Zelfstandigenorganisaties willen de werkgeversrisico’s van kleine bedrijven beperken door aanpassingen in het ontslagrecht en de loondoorbetaling bij ziekte. “Daardoor ontstaat voor veel zzp’ers de mogelijkheid om door te groeien, zodat er meer werkgelegenheid voor werknemers komt. Het huidige ontslagrecht blokkeert die natuurlijke opbouw”, zegt Denis Maessen, voorzitter Platform Zelfstandige Ondernemers.

Rechtspositie

In het arbeidsmarktplan van de Zelfstandigenorganisaties vragen zij het nieuwe kabinet om zelfstandige ondernemers niet langer dwars te zitten met de Wet DBA.  Zij willen de eigen rechtspositie voor zelfstandigen borgen middels een expliciete bevestiging van het ondernemerschap in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO). “Zo komt er meteen rust na alle DBA commotie”, zegt Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw.  Andere brancheorganisaties, zoals NBBU en ABU hebben positief gereageerd op deze denklijn.

Draagvlak

De zelfstandigenorganisaties reageren positief op signalen uit andere maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers (zoals recent AVV en ONL), die pleiten voor modernisering van de arbeidsmarkt. Zij delen de breed gedragen teleurstelling in de media over de houding van vakbonden, die het maar niet aandurven om stappen te zetten in de richting van modernisering. Maarten Post: “Wij nodigen ook de vakbonden uit om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de arbeidsmarkt van de toekomst, maar we blijven niet wachten.”

 

Bron: ZZP-nederland