Werknemers zijn productiever als het makkelijker is om vanaf verschillende werkplekken met collega’s in contact te blijven. Hiervoor moet uw organisatie investeren in digitale samenwerkingstools. Maar dat betaalt zich terug in het aantrekken en behouden van nieuw talent.  Afbeeldingsresultaat voor flexibel werken

Steeds meer werknemers werken niet meer van negen tot vijf op kantoor, maar op flexibele tijden en op flexibele werkplekken. Dat kan wel eens onhandig zijn, bijvoorbeeld als er overleg nodig is en werknemers niet bij elkaar in de buurt zijn. Overleg via een conference call of via video (tool) is dan een uitkomst. Ook andere digitale communicatiemiddelen kunnen het contact met collega’s vergemakkelijken, zoals een intranet (tool) of zakelijke chatprogramma’s als Slack, Facebook Workplace of Microsoft Teamworks.

Technologie onmisbaar

Technologie is een onmisbaar middel voor succesvol flexibel werken, omdat het de werkgever ervan kan verzekeren dat werknemers ook op afstand toegang hebben tot het eigen netwerk en contact kunnen houden met collega’s voor hun werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt de organisatie een aantrekkelijkere werkplek voor nieuw talent, dat waarde hecht aan een goede balans tussen werk en privé. En dat talent kan nodig zijn als een organisatie wil groeien.

Aanwezigheid op kantoor minder belangrijk

Om flexibel werken in combinatie met digitale tools te laten slagen, zou de werkgever wel voor een andere bedrijfscultuur moeten zorgen. Vaak is het zo dat de aanwezigheid op kantoor een zwaarwegende factor is van een goede werkhouding. Dit botst echter met het idee van plaats- en tijdonafhankelijk werken (tools). Werkgevers zouden daarom het functioneren van werknemers moeten beoordelen op hun behaalde resultaten en niet te veel moeten hangen aan het aantal uren dat werknemers aanwezig zijn op kantoor.

 

Bron: https://www.rendement.nl