De Belastingdienst doet gemiddeld 14 weken over het toetsen van een modelovereenkomst in het kader van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Het merendeel van de voorgelegde overeenkomsten wordt bovendien afgekeurd of weer ingetrokken door de opdrachtgever. Afbeeldingsresultaat voor wet dba

Het ministerie van Financiën heeft nieuwe statistieken over de Wet DBA gepubliceerd. Daaruit blijkt dat opdrachtgevers – ondanks de opschorting van de handhaving van de wet – nog steeds overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Deze opdrachtgevers en -nemers moeten gemiddeld 14 weken wachten op een definitief antwoord van de Belastingdienst. Dat komt volgens de fiscus doordat er veel tijd gaat zitten in het adviseren van de opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Nog 811 overeenkomsten op de plank

In de publicatie van de Belastingdienst (pdf) staan nog meer interessante statistieken. De datum die bij de volgende gegevens hoort is 19 april 2017. Sindsdien kunnen de aantallen nog gewijzigd zijn.

  • Het totale aantal modelovereenkomsten dat voor toetsing aan de Belastingdienst is voorgelegd, is 7.443.
  • Het aantal goedgekeurde overeenkomsten is 1.566.
  • Het aantal afgekeurde overeenkomsten is 2.637.
  • Het aantal overeenkomsten dat nog beoordeeld moet worden, is 811.

Veel modelovereenkomsten weer afgebroken

De toetsing van de overige 2.429 overeenkomsten is afgebroken. Het gaat dan bijvoorbeeld om indieners die bij nader inzien toch geen behoefte meer hebben aan een standpunt van de Belastingdienst, die zelf inzien dat er sprake is van een dienstbetrekking (tool) of die gaan werken met een gepubliceerde modelovereenkomst van de website van de Belastingdienst.

 

Bron: https://www.rendement.nl