Vitaliteit op de werkvloer vraagt investeringen, van zowel de werkgever als de werknemer. Maar zijn die daar ook toe bereid?

 Top 5 voor vitale werknemers

Zeker nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, is het van belang dat werknemers vitaal blijven. Eurest vroeg duizend werkende Nederlanders wat de belangrijkste factoren zijn voor vitaliteit op de werkvloer en kwam tot de volgende top 5:

1. Werksfeer, onderlinge relatie met collega’s
2. Uitdagend werk
3. Voldoende slaap
4. De mogelijkheid tot het indelen van eigen werktijden
5. Lage werkstress

Het meest tevreden zijn werknemers over de werksfeer, de onderlinge relatie met collega’s en voldoende uitdagingen in het werk. Werkgevers scoren slecht op de mogelijkheid tot het kunnen afzonderen. 74 procent zegt zich niet te kunnen terugtrekken wanneer nodig.

Tevreden over werkplek

Toch zijn de Nederlandse werknemers over het algemeen best tevreden over hun werkplek, zo blijkt uit het Workplace Food & Vitality onderzoek van Eurest. Gemiddeld kennen ze het rapportcijfer 7.1 toe. Mensen in Noord-Holland mopperen het meest over hun werkplek. Een derde van de respondenten geeft deze dan ook een karige 6 of lager. Aan de andere kant van het spectrum staan de werkenden in Flevoland: 85 procent van de ondervraagden in deze provincie beloont de werkplek met een 7 of hoger.

Stress wordt onvoldoende bestreden

Als het gaat om de mogelijkheid tot het indelen van de eigen werktijd, zijn werknemers veel minder positief: 59 procent van de ondervraagden geeft zijn werkgever een onvoldoende of matig. Wat het voorkomen van stress betreft, geeft ruim twee derde aan dat de werkgever hier onvoldoende aan doet. 21 procent heeft zelfs het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Bijna alle werknemers (90%) geven ook aan dat er op de werkvloer onvoldoende mogelijkheid is tot ontspanning.

Kwart werknemers sport nooit

Maar zijn de werknemers bereid om zelf ook iets te doen aan de eigen vitaliteit? Dat valt nog vies tegen. Ruim een kwart van werkend Nederland besteedt per week nul uur aan sport. Zeeuwen zijn het minst sportief; 31 procent van hen zegt nooit te sporten. Werknemers leggen de verantwoordelijkheid voor hun lichaamsbeweging op het bordje van de werkgever. Meer dan de helft van de werknemers verwacht meer te sporten als er sportfaciliteiten beschikbaar zijn op het werk.

Leefgewoontes verbeteren

Slechts 9 procent van de ondervraagden geeft aan voldoende beweging/sport te zien als belangrijke factor voor de ervaren vitaliteit. Remco Kokkelink, commercieel directeur bij Eurest: “Over de afgelopen jaren is er een tendens te zien waarbij mensen zich steeds meer bezig houden met gezonde voeding en hun leefgewoontes verbeteren. Het is opvallend dat sport hierin achterblijft. Sport is niet alleen goed voor je conditie, maar helpt ook om te gaan met stress. Wat ons betreft ligt er een belangrijke rol voor de werkgever om medewerkers hier bewust van te maken. Stimuleer mensen om te gaan sporten, bijvoorbeeld met een korting op een sportabonnement of bootcamp met collega’s na het werk.”

 

Bron: PW De Gids