Voorlopig hoeven werkgevers nog geen schadevergoeding te betalen aan de familie van een slachtoffer van een arbeidsongeval. Het wetsvoorstel dat dit regelt, ligt al sinds 2015 bij de Tweede Kamer, maar is nog steeds niet behandeld. Afbeeldingsresultaat voor schadevergoeding

Het wetsvoorstel is in juli 2015 ingediend bij de Tweede Kamer, maar ligt sindsdien op de plank. Dat is vervelend voor (de familieleden van) werknemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval, maar voor uw organisatie mogelijk voordelig. Tot het wetsvoorstel aangenomen wordt, hoeft de werkgever namelijk geen vergoeding te betalen voor de emotionele schade die de familieleden van de werknemer geleden hebben.

Materiële en immateriële schade vergoeden

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving en arbeidsongevallen zo veel mogelijk voorkomen. De werknemer die slachtoffer wordt van een arbeidsongeval en daardoor blijvend letsel oploopt, heeft in veel gevallen recht op een schadevergoeding (tool) van uw organisatie. Naast de materiële schade – zoals de kosten van de fysiotherapie van de werknemer – moet uw organisatie mogelijk ook een vergoeding voor de geleden immateriële of emotionele schade betalen.

Aansprakelijkheid is doorslaggevend

Het wetsvoorstel Affectieschade (pdf) regelt overigens niet alleen de schadevergoeding na een arbeidsongeval. Als het voorstel aangenomen wordt, moet ook bij bijvoorbeeld een verkeersongeval of een medische fout, de aansprakelijke partij een vaste schadevergoeding aan de familieleden van het slachtoffer gaan betalen.

 

Bron: https://www.rendement.nl