De Europese Commissie mag dan vinden dat elke vader tien dagen bij zijn pasgeboren kind moet kunnen doorbrengen, de Nederlandse werkgevers denken daar anders over. Vaderschapsverlof is geen zaak van de EU.

‘Vaderschapsverlof is geen zaak van de EU’Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een voorstel van Eurocommissaris Frans Timmerman. De werkgeversorganisaties zien niet veel in de plannen van de Europese Commissie om lidstaten te verplichten minimaal tien dagen vaderschapsverlof in te voeren. Vaderschapsverlof is primair een nationale kwestie, waar de EU geen zeggenschap heeft, zeggen zij.

Controversieel

De timing van het EU-voorstel is bijzonder omdat de Tweede Kamer de uitbreiding van het vaderschapsverlof net controversieel heeft verklaard. Dit gebeurde op voorspraak van de VVD. Er lag al een wetsvoorstel klaar waarmee het vaderschapsverlof met ingang van 2019 van twee naar vijf dagen zou worden uitgebreid. Demissionair-minister Asscher (SZW) stelt dat dit wetsvoorstel met steun van de VVD tot stand is gekomen.

Nederland is hekkensluiter

Nederland is niet gul voor vaders als het gaat om vaderschapsverlof. In vrijwel alle Europese landen krijgen vaders veel meer vrije dagen om een band op te bouwen met hun baby. Vooral in Noord-Europa is het vaderschapsverlof royaal. In Zweden krijgen vaders negentig dagen betaald verlof. In Finland krijgen vaders acht weken. Denemarken gunt vaders twee weken. Ook IJsland geeft vaders drie maanden verlof.

Veel mogelijkheden voor verlof

In Nederland zijn veel mogelijkheden om in samenspraak tussen werkgever en werknemer te zorgen voor verlof voor vaders, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Dit wordt in Nederland op de werkvloer veelal in goed overleg opgelost. In het Europese voorstel gaat het bovendien over oplossingen waarbij alle lasten wéér eenzijdig op het bordje van de (kleine MKB) werkgever komen te liggen, vinden de organisaties.

Tal van verplichtingen

Tien dagen extra verlof – te betalen door de werkgever – betekent onder andere extra kosten voor vervanging. Die komen bovenop tal van sociale verplichtingen die ondernemers al hebben. Dat helpt de economie, bedrijven – en dus uiteindelijk ook de vaders – niet verder zeggen de twee belangenorganisaties. De discussie zou volgens VNO-NCW en MKB-Nederland eerder moeten zijn: Hoe benutten we de mogelijkheden voor verlof die er al zijn.

Jeugdwerkloosheid

De verantwoordelijkheid voor sociaal beleid binnen de EU ligt bij de lidstaten, benadrukken VNO-NCW en MKB-Nederland. De Europese discussie zou volgens de twee organisaties beter kunnen gaan over de grote jeugdwerkloosheid in het Zuiden of het verbeteren van de Europese arbeidsmarkt als geheel én over het verlichten van sociale lasten voor werkgevers.

 

Bron: http://www.pwnet.nl/