Samenwerken in teams kan lastig zijn, zeker als het om grote teams gaat. Waar moet je op letten om een teams goed laten functioneren? Deskundige Leigh Thompson geeft hiervoor vijf tips.

1. Niet iedereen uitnodigen

Thompson stelt dat teams al snel te groot zijn. Er zit dan bijvoorbeeld ook al snel te veel overlap tussen de kennis en vaardigheden van de verschillende leden. Daarom moet je je bij iedere persoon in een team afvragen of je hem of haar de hele tijd nodig hebt of slechts een deel van de tijd. In het laatste geval kun je zo’n teamlid ook alleen uitnodigen voor vergaderingen waarbij zijn of haar specifieke kennis nodig is.

Een team met één gemeenschappelijke taak is geen voetbalelftal. Als de teamleden veel overeenkomsten hebben, maakt dat het team nog niet succesvoller. Uit onderzoek van Thompson blijkt zelfs dat om je team creatiever te maken, het beter is om er minimaal een persoon in op te nemen die totaal afwijkt van de rest. Als een groep mensen al een tijd samenwerkt dan zorgt het vervangen van een teamlid voor meer out-of-the-boxdenken.

2. Stel regels op

Het idee dat minder regels beter zouden zijn voor de creativiteit is volgens Thompson totale onzin. De samenwerkingsexpert stelt dat een gebrek aan regels zorgt voor teveel passiviteit bij teamleden. Ze adviseert dan ook om de teamleden waar mogelijk zelf de regels te laten opstellen. Dit leidt tot effectiviteit en cohesie tussen de teamleden.

3. Grootste fouten delen

Thompson nodigde teamleden uit om in teamverband te praten over elkaars hoogte- en dieptepunten. Hieruit bleek dat leden van de effectievere en creatievere teams ook momenten deelden waarvan ze het schaamrood op de kaken kregen.

4. Speed storming

Speed storming is een mix van speeddaten en brainstormen. Hierbij brainstormen mensen in korte één-op-ééngesprekken met elkaar. Zo ontstaan sneller ideeën. En het tot ideeën komen is nu juist het vergaderonderdeel dat bij de meeste organisaties het langste duurt. Zo beperk je de tijd dat je met z’n allen in een ruimte doorbrengt om na te denken.

5. Moedig meningsverschillen aan

Je hebt op termijn niets aan een team dat het altijd unaniem eens is. Onderzoek laat ook zien dat teamleden de beste ideeën meer dan eens verzwijgen om de sfeer in het team niet te verstoren. Stimuleer juist dat die hersenspinsels wel op tafel komen en dat medewerkers het hartgrondig oneens kunnen zijn. Let er wel op dat het ‘oneens zijn’ zich richt op de inhoud en niet persoonlijk wordt.

 

Bron: Management Team, https://www.driessen.nl/