Nederlandse werkgevers verwachten dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 2017 verder oploopt. Het nettowerkgelegenheidscijfer voor het eerste kwartaal van 2017 komt uit op +5%. Twee procentpunten hoger ten opzichte van het afgelopen kwartaal en ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. verwachting-2017

Dit blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS Q1) van ManpowerGroup, uitgevoerd onder 59.000 werkgevers, waarvan 750 in Nederland. Dit betekent de hoogst gemeten score in acht jaar. Vooral de bouwsector zorgt voor een positieve impuls.

Bouw en financiële dienstverlening in de plus

De toename van het netto werkgelegenheidscijfer voor het eerste kwartaal is deels het resultaat van de positieve voorspellingen in de bouw. Waar de bouw het afgelopen kwartaal nog op een werkgelegenheidscijfers van -4 kon rekenen, is dit nu toegenomen naar +11. “Dit is de meest positieve voorspelling voor de bouwsector sinds 2008”, aldus José Brenninkmeijer, commercieel en operationeel directeur van ManpowerGroup Nederland. ”

Al langer was er sprake van herstel in de bouw. Onder andere te verklaren door de aantrekkende huizenmarkt. Toch bleven de werkgevers nog terughoudend in het aantrekken van werknemers. Dat vertrouwen lijkt nu voldoende gegroeid, met een fors toegenomen werkgelegenheidsverwachting als gevolg.”

Ook in de financiële en zakelijke dienstverlening zijn de geluiden positief. Het optimisme blijft aanhouden, met een lichte stijging van +9 in het vorige kwartaal naar +10 in dit kwartaal.

Mijnbouw en landbouw

De sector mijnbouw en delfstofwinning (-2) en de sector landbouw, bosbouw, visserij (-3) verwachten daarentegen dit kwartaal minder werknemers aan te nemen. De laatstgenoemde had het afgelopen kwartaal nog een neutraal werkgelegenheidscijfer van 0, waarmee het de enige sector is in Nederland die met een daling in de negatieve cijfers komt. De regio’s zijn echter allemaal positief. In het oosten neemt de verwachting zelfs met vijf procentpunten toe naar +8.

Verwachtingen over de grenzen

Werkgevers in Europa, met Italië en Zwitserland als uitzondering, verwachten de eerste drie maanden van 2017 op verschillende niveaus een groei in werkgelegenheid. Zwitserland komt in de negatieve cijfers (-2) en ondernemers in Italië verwachten de komende maanden geen verandering.

De verwachting in Duitsland (+7) blijft in vergelijking tot vorig kwartaal redelijk stabiel en neemt jaarlijks geleidelijk toe.

Werkgevers in België verwachten een groei van +1 naar +6 en Verenigd Koninkrijk laat een stijging van +5 naar +7 zien. “Net als in het ManpowerGroup Employment Outlook Survey van Q4, laat de Brexit nog steeds geen negatieve gevolgen zien voor de werkgelegenheidsverwachting.”

Buiten Europa laat alleen Brazilië een negatieve verwachting zien van -9. De Verenigde Staten verwacht met +16 in alle sectoren enige groei. “De cijfers van volgend kwartaal worden interessant, eventuele invloed van de Amerikaanse verkiezingsuitslag op de werkgelegenheidsverwachting zal dan zichtbaar worden.”

 

Bron: https://www.hi-re.nl