Werkgevers hebben veel kritiek op het voorstel om een wettelijk minimumloon per uur in te voeren. Ze zijn vooral bang dat de loonkosten te hoog worden en de werkgelegenheid daardoor daalt. Afbeeldingsresultaat voor minimumloon

Het wetsvoorstel van demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het wettelijk minimumloon uit te breiden naar een minimumuurloon, was tot en met 31 mei 2017 opengesteld voor internetconsultatie. De reacties die werkgevers gegeven hebben in die consultatie waren allesbehalve positief. Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat de invoering van een minimumloon per uur zou zorgen voor veel hogere loonkosten in sectoren waar een 40-urige werkweek de norm is. De loonkosten zouden daar met wel 7% kunnen stijgen.

Werkgelegenheid in het geding

Detailhandel Nederland waarschuwt met name voor hogere loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt en de effecten voor de werkgelegenheid die daaraan verbonden zijn. Volgens de organisatie worden werknemers die het minimumloon (tools) verdienen in veel sectoren veel duurder en wordt de werkloosheid daardoor groter. In tegenstelling tot bij de verhoging van het minimumjeugdloon (tool) zijn er geen plannen om de stijging van de loonkosten door de invoering van een minimumuurloon te compenseren (tool).
De werkgevers vinden ook dat minister Asscher in zijn voorstel geen ruimte laat voor afspraken over het minimumloon in bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) of sectorale afspraken.

Vakbonden gematigd positief

Voor Inspectie SZW zou het invoeren van een minimumuurloon een verbetering zijn. Nu is het soms haast ondoenlijk om te controleren of een werknemer het minimumloon verdient. Dat zou een stuk makkelijker worden als het minimumuurloon straks voor alle werknemers gelijk wordt.
Vakbonden reageren gematigd positief op het voorstel. Vakbond FNV is blij met de plannen, maar vreest wel voor de werkgelegenheid in de sociale werkvoorziening omdat juist daar veel werknemers het minimumloon verdienen en een veertigurige werkweek hebben.

 

Bron: https://www.rendement.nl/