De economie heeft de wind mee, de arbeidsmarkt trekt aan en er wordt weer geïnvesteerd. Iedereen blij en gelukkig, zou je denken. Het tegendeel is waar. De werknemer is boos.

Waarom is de werknemer toch zo boos?Maar liefst 36 procent van de werknemers voelt zich angstig en pessimistisch en gaat met weinig zelfvertrouwen aan het werk. Het gevoel autonoom te kunnen werken, neemt af. Dit is de voornaamste reden waardoor mensen op de werkvloer energie verliezen.

Mentale, emotionele en sociale energie

Dat blijkt uit het onderzoek De energie van werkend Nederland in 2017. Dit onderzoek, uitgevoerd door EnergyFinder in samenwerking met onderzoeksbureau Integron, voelde 4.400 werknemers aan de tand over hun mentale, emotionele en sociale energie.

Vier energiezones

EnergyFinder deelt werknemers in in vier energiezones: de zinzone, de comfortzone, de hyperzone en de zombiezone. Wie vooral werknemers in de zinzone heeft, heeft het goed voor elkaar. Dit is de energiezone van mensen die zin hebben om te leren en te groeien. In deze zone vindt je de ambitieuze werknemers die goed met elkaar samenwerken en daar wordt beduidend beter gepresteerd. Al jaren zit ongeveer een op de vijf Nederlandse werknemers in deze zone.

32 procent in comfortzone

De comfortzone is aanmerkelijk groter, al is hij sinds 2015 flink gekrompen. In deze zone zitten de mensen die zich niet gek laten maken. Ze vinden het allemaal wel best zo en hopen dat er niet veel verandert. Ze zijn dan ook niet geneigd om tijd en energie in verandering te steken. In 2015 zat nog 41 procent van de werknemers in deze zone, inmiddels is dat percentage gedaald tot 32 procent.

Zombiezone wordt groter

Wie vooral werknemers in de zombiezone heeft, mag zijn borst nat maken. Dit is de zone van de mensen die hun tijd uitzitten. Ze voelen zich afgedankt en het slachtoffer van de omstandigheden en hebben geen enkele hoop op verbetering. Waar in 2016 8 procent van de werknemers in de zombiezone zat, is dat percentage nu gestegen naar 10 procent.

De meeste Nederlandse werknemers kunnen worden gerekend tot de hyperzone. Dat betekent dat 38 procent van de werknemers onder grote druk staat. Zij kennen continue stress en langdurige werkdruk.

Drie knoppen in het brein

“Het brein kent drie knoppen”, illustreert Patrick Davidson, medeoprichter van EnergyFinder en coauteur van het boek Waar haal je de energie vandaan?. “Het gaat over de kwaliteit van energie. De blauwe knop zet mensen op de automatische piloot. De rode knop betekent alarm. Nuttige knoppen, die bovendien vanzelf ‘aan’ staan. De groene knop is de enige die je zelf moet activeren. En juist die zorgt voor groei, leren en ontwikkelen. Voor het eerst in vijf jaar is nu de rode knop het grootst. Zelfs de meest positief ingestelde mensen die hun energie vorig jaar een 8,5 gaven, geven nu nog maar een 7,8. Je ziet een grotere boosheid en een bredere onderstroom die niet positief is. En dat ondanks een aantrekkende economie.”

Jongeren minst energiek

Het is overigens niet alleen maar somberheid troef op de Nederlandse werkvloer. De verschillen tussen branches zijn groot. Een positieve uitschieter is de installatiebranche. Hier zegt 35 procent van de werknemers met zin aan het werk te zijn.

Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is dat vooral jongeren met tegenzin naar hun werk gaan. Slechts 14 procent zit in de zinzone. Een heel ander beeld laten 60-plussers zien: 35 procent staat elke dag weer te popelen om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan.
Directie en managers zijn gemiddeld twee keer zo positief als ondersteunende staf, waarvan slechts 17 procent in de zinzone zit.
Op dit moment krijgt werkend Nederland met name energie van een vertrouwde werkomgeving (66%), van gedrevenheid (ook wel drive genoemd: 65%) en empathie (65%).

 

Bron: PW De Gids