Werkgeluk, een mooi maar nog altijd ongrijpbaar begrip. Wat bepaalt dat je gelukkig bent op de werkvloer? Vijf werkzaken spelen mee.

Wat bepaalt je werkgeluk?Nieuw onderzoek van Happiness Works laat zien welke factoren de geluksbeleving positief beïnvloeden. De uitkomst van de Nederlandse Geluk en Werk Index wordt gebruikt als het referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer.

Werkgeluk

In de enquête, gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking, ondervroeg de organisatie deelnemers op een viertal gebieden: persoonlijke capaciteiten, organisatorisch systeem, functioneren op het werk en beleving van het werk.

Factoren

Er zijn 5 factoren die het werkgeluk uiterst positief beïnvloeden:
1. Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
2. Het creëren van voldoende uitdaging
3. Het gevoel hebben zinvol werk te doen
4. Het onderhouden van goede onderlinge relaties
5. Eerlijke behandeling

Gelukkig

“Van Nederlanders is al bekend dat het een gelukkig volkje is. Met deze studie hebben we specifiek ingezoomd op het werkgeluk”, zegt Nic Marks, directeur van Happiness Work. De resultaten laten zien dat geluk op de werkplek niet gemeten wordt in euro’s, maar in een gevoel van autonomie, goed aangestuurde teams en een gevoel van voldoening en en respect.

 

Bron: PW De Gids