Vergaande digitalisering, samenwerken in netwerken, minder managers, meer zelfsturing en de werkomgeving als verbindende factor. Dat staat werknemers de komende jaren te wachten, zo blijkt uit onderzoek van het Centre for People and Buildings en Hospitality Group samen met twaalf grote Nederlandse kantoorhoudende organisaties naar de toekomst van werk in 2025. Vanuit verschillende disciplines is de gezamenlijke strategische agenda voor ondersteunende diensten bepaald.

1. Invloed van digitalisering, automatisering en big dataBeeld Werken in 2025: 6 trends
Technologische ontwikkelingen hebben een grote invloed op het ondernemerschap van organisaties en daarmee op de aard van werk. Administratieve en uitvoerende banen nemen af en kenniswerk en dienstverlenend werk nemen toe. Belangrijke gevolgen van de technologische ontwikkelingen op korte termijn zijn het omgaan met verlies van administratieve banen en verandering in benodigde kennis, vaardigheden en functies. Het forum van experts verwacht een aanzienlijke groei in functies op het gebied van informatica, data-analyse en omgang met intelligente systemen.

2. Samenwerken in netwerken

Ook verandert onze manier van werken en samenwerken. Expertises zullen meer aan elkaar verbonden worden, het aantal stakeholders in de keten neemt toe en de grenzen van organisaties vervagen. Traditionele organisatiestructuren verschuiven naar matrix- en netwerkorganisaties met hooguit een vaste kern om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Deze meer organische manier van werken vraagt om een adaptieve en toegankelijke werkomgeving, waarin medewerkers met elkaar in verbinding worden gebracht.

3. Go digital: anytime, anywhere, anyplace
Hoewel betrokken experts niet verwachten dat de fysieke samenwerking door digitalisering geheel verdwijnt, neemt de digitale samenwerking wel sterk toe. In de toekomst werken we, ondersteund door de juiste ICT-faciliteiten, nog meer anytime, anywhere en anyplace. Platforms voor onderlinge communicatie met virtual-presence-oplossingen en cloud computing worden steeds meer gebruikt en zijn ook steeds beter toegankelijk voor alle stakeholders in de keten.
4. Manager als verbinder
Experts verwachten daarnaast een aanzienlijke afname van het aandeel managers, in het bijzonder in het midden- en lijnmanagement. Enerzijds als gevolg van automatisering van managementactiviteiten en anderzijds door de groeiende zelfsturing van teams en individuen. Managers zijn in de toekomst verbindend, coachend, faciliterend, strategisch betrokken en richten zich op het samenstellen van de juiste teams en samenwerkingsverbanden.
5. Zelfsturing en aantrekken van de meest begeerde medewerkers
Ook speelt er een duidelijke trend bij het coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en hun loopbaan. De trend in flexibilisering van werk zet door, dienstverbanden worden korter en arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden zijn meer gericht op de behoeften van de individu. Ook verbinden medewerkers zich in mindere mate aan één werkgever. Inspelen op individuele behoeftes, faciliteren van eigen regie, een aansprekende cultuur en persoonlijke ontwikkeling staan bovenaan het prioriteitenlijstje van de toekomstige medewerker.

6. Het kantoor als katalysator
Een belangrijk gemeenschappelijk thema is daarnaast het realiseren van een goede balans tussen digitaal en fysiek werken en de invulling van de werkomgeving. Volgens de betrokken experts dient het kantoor in de toekomst vooral als een katalysator voor waardevolle ontmoetingen en verbindt het medewerkers met de organisatie, collega’s en andere stakeholders. In een tijd waarin we overal en altijd werken is verbondenheid essentieel in het engagement van talenten, maar ook belangrijk in het waarborgen van productiviteit en effectieve samenwerking.

 

Bron: https://www.hrpraktijk.nl