Twee weken na de instelling van een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie, heeft het College voor de rechten van de mens al 550 meldingen ontvangen over benadeling door werkgevers en uitzendbureaus. Er is veel onwetendheid: soms denken werkgevers dat benadeling best mag als de zwangere vrouw een tijdelijk contract heeft.

Discriminatie zwangere vrouwen op het werk

Uit de reacties die het Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie kreeg, blijkt dat vooral vrouwen met een tijdelijk of flexibel contract te maken hebben gehad met discriminatie. Dat gebeurt niet alleen door werkgevers, maar ook door uitzend- of detacheringsbureaus.

Zwangerschapsdiscriminatie bij wet verboden
Jaarlijks hebben bijna 65.000 vrouwen met zwangerschapsdiscriminatie te maken en verliezen daarbij soms zelfs hun baan. Ook moeten ze wel vakantiedagen opnemen om een verloskundige te bezoeken. Maar zwangere vrouwen mogen niet gediscrimineerd worden, zo stelt de Algemene wet gelijke behandeling.

Een werkgever mag een arbeidsverhouding niet beëindigen vanwege een zwangerschap. Dat betekent ook dat bij de afloop van een tijdelijk contract, een zwangerschap niet een reden mag zijn om het contract niet te verlengen.

Ontslag mag toch bij tijdelijk contract?
Werkgevers, maar ook uitzend- en bemiddelingsbureaus, hebben een eigen verantwoordelijkheid om niet in strijd met de gelijke behandelingswetgeving te handelen. Als er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van ongelijke behandeling, moeten werkgevers dit serieus onderzoeken. Ook moeten zij inleners of opdrachtgevers erop aanspreken als zij zich schuldig maken aan discriminatie.

Maar er is een hoop onwetendheid. Volgens Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert vliegen werkgevers daarbij flink uit de bocht. Ze bericht bijvoorbeeld over een werkgever die stelt dat ontslag wegens zwangerschap gewoon mag, omdat de werkneemster een tijdelijk contract heeft. Volgens de werkgever is een tijdelijk contract namelijk bedoeld ‘om te zien of de werknemer goed genoeg is voor de organisatie’.

Maar soms mag ontslag wel
Het College voor de rechten van de mens behandelt klachten van werknemers die vinden dat ze ongelijk behandeld zijn. Al enige tijd vraagt het College aandacht voor de discriminatie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar dat betekent niet dat klachten altijd in het voordeel van de klaagsters worden beslecht. Dat blijkt uit recente oordelen van het College.

  • Bij twee uitspraken van het College, zijn werkgevers wel veroordeeld wegens discriminatie. Eén werkgever ontsloeg de zwangere werkneemsters tijdens proeftijd, maar kon niet aannemelijk maken dat dit gebeurde om een andere reden dan haar zwangerschap. Een andere werkgever verlengde een contract niet, waarbij de zwangerschap van de werkneemster een belangrijke rol speelde.
  • Maar het College oordeelde positief voor een werkgever die hard kon maken dat er gerede twijfels waren over het functioneren van een zwangere werkneemster. Dat zij een opleiding niet kon volgen door haar zwangerschapsverlof, speelde daarbij geen grote rol. Ook in het geval van een verkoopmedewerkster waarbij het contract niet is verlengd, werd de werkgever in het gelijk gesteld. Een mystery shopper had het functioneren van de vrouw slecht beoordeeld en ook bleken haar verkoopprestaties te zijn gedaald.\

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/