36 procent van de HR-managers verwacht de komende jaren meer vaste medewerkers nodig te hebben. Dit is een groei ten opzichte van het aantal HR-managers dat dit vorig jaar dacht.

Werkgevers: groei in 2017Dit is te lezen in de Raet HR Benchmark 2017 van HR-dienstverlener Raet. Voor het onderzoek ondervroegen zij 667 HR-managers en bestuurders.

Groei aantal medewerkers

Waar vorig jaar 32 procent van de HR-managers dacht te gaan groeien in het aantal medewerkers, is dat dit jaar dus toegenomen tot 36 procent. 28 procent van de HR-respondenten verwacht een krimp, tegenover vorig jaar nog 32 procent.

HR-managers uit de zakelijke markt verwachten de meeste groei (43 procent). Opvallend is dat de krimp in de segmenten overheid en zorg en welzijn vergeleken met vorig jaar aanzienlijk is afgenomen. 29 procent van de HR-managers uit de zorg denkt zelfs weer aan groei; vorig jaar was dat slechts 13 procent.

Bestuurders: meer flex

Bestuurders zijn wat terughoudender in hun verwachtingen: slechts 23 procent denkt het komend jaar meer medewerkers in loondienst te hebben, terwijl 31 procent krimp verwacht. Bestuurders zijn positiever over de inzet van flexibele arbeidsrelaties: 30 procent denkt hiervan juist meer gebruik te gaan maken.

Wel heeft de verhouding van het aantal medewerkers in loondienst en die flexibele arbeidsrelaties wat de bestuurders betreft z’n optimum bereikt. De helft van hen verwacht dat deze verhouding de komende jaren hetzelfde blijft. In de vorige benchmark had 12 procent minder deze mening (38 procent).

Meer lezen? Lees op PW de Gids ook de welke redenen HR heeft om flexwerkers in te zetten.

Geen grote fluctuaties

Ook de meeste HR-managers verwachten dat er in 2017 geen grote fluctuaties zullen zijn bij de inzet van flexibele arbeidsrelaties. Bijna een derde denkt minder gebruik te gaan maken van zzp’ers (31 procent) en externen die via een payrolling-bedrijf worden ingezet (30 procent).

Dit staat in schril contrast met bestuurders, van wie 39 procent aangeeft zzp’ers van strategisch belang te achten voor de organisatie. HR-managers zetten in hun streven naar meer flexibiliteit vooral in op tijdelijke contracten (38 procent).

Lastig om flex en vast te laten samenwerken? Om iedereen hetzelfde doel voor ogen te laten hebben en houden? Op het congres Samenwerken: de essentie leert u hoe uw eigen organisatie beter presteert wanneer de interne samenwerking verbetert.

 

Bron: PW De Gids