Organisaties blijven wereldwijd worstelen met het vinden van werknemers met de juiste kennis en vaardigheden. Het tekort aan de juiste professionals voor hoogtechnologische bedrijven, blijft in de meeste landen groot. In Nederland blijft daardoor de groei achter. De stroom van hoogopgeleide migranten, biedt misschien een oplossing.

Dit blijkt uit de Hays Global Skills Index, dat voor het zesde jaar op rij door Hays en Oxford Economics is gepubliceerd. Het rapport brengt de uitdagingen op de wereldwijde arbeidsmarkt en 33 lokale markten in kaart, waaronder Nederland.

Situatie Nederland onveranderd
De druk op de Nederlandse arbeidsmarkt is onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Het aantal vacatures is toegenomen door de groeiende economie. Desondanks zorgt een mismatch tussen de vraag en aanbod van talent dat verdere groei achterblijft.

De mismatch zorgt bovendien voor een toenemende loondruk in de high skilled sectoren. Ook blijft de Nederlandse arbeidsmarkt last houden van de aanhoudende vergrijzing. Zo voorspelt de VN een daling in de beroepsbevolking van 0,5 procent tussen 2015 en 2020 en 1,8 procent tussen 2020 en 2025.

Onrust flexibele arbeidsmarkt remt ontwikkeling
Volgens Robert van Veggel, managing director van Hays Nederland, steeg het afgelopen jaar het aantal openstaande vacatures voor het derde jaar op rij. Gespecialiseerde nichemarkten worstelen met een steeds groter wordend tekort aan talent, terwijl andere markten profiteren van een gunstigere arbeidsmarkt en minder druk voelen.

“De onrust en onzekerheid omtrent de flexibele arbeidsmarkt houdt lang aan en remt de ontwikkeling van een arbeidsmarkt in balans, “stelt Van Veggel.

Toestroom migranten verlaagt druk
De doorstroom van opgeleide migranten heeft bijgedragen aan een daling van de druk op de arbeidsmarkt. Het is voor het eerst sinds het ontstaan van het rapport dat de mondiale index blijft dalen.

De VN schat in dat 244 miljoen mensen (3,3 procent van de totale wereldbevolking) momenteel elders wonen dan hun vaderland. De data uit de Index laat daarnaast zien dat 29 procent van de migranten in de Europese Unie hoogopgeleid is; een toename van drie procent ten opzichte van 2011. Hoewel de vergrijzing op de arbeidsmarkt voelbaar wordt, lijkt het aanbod van professionals juist met 1,1 miljoen te groeien door de migratie.

Opleiding afstemmen op veranderingen
Aangezien het aanbod van geschoolde werknemers stabiel blijft, kunnen bedrijven zich meer richten op het afstemmen van opleidingen en training op technologische veranderingen.

De opkomst van technologie en automatisering helpt de productiviteit te verhogen en maakt flexwerken effectiever. Daarnaast kunnen innovaties en technologie ook tot nieuwe banen en kansen leiden. Werkgevers moeten daarom een prioriteit geven aan de juiste opleidingen en training om ervoor te zorgen dat hun werknemers zo optimaal mogelijk ingezet blijven worden.

 

Bron: Personeelsnet