Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht, krijgen werknemers een aanzienlijk lagere vergoeding bij gedwongen ontslag. Ook de vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden, is nu veel lager dan vòòr de invoering van de Wet werk en zekerheid.Ontslagvergoeding halveert sinds wwz

Deze bevindingen staan in de Derde voortgangbrief Wwz die minister Asscher (SZW) onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

Ontslagvergoeding is gehalveerd
Eén van de doelen van de wijziging van het ontslagrecht, was de kosten van ontslag te verlagen. Deze doelstelling van de Wet werk en zekerheid (Wwz) lijkt te worden gehaald, zo blijkt uit jurisprudentie over vergoedingen die door de rechter worden toegekend bij ontslag.

Sinds de nieuwe ontslagregels zijn ingevoerd, is de gemiddelde ontslagvergoeding meer dan gehalveerd. De gemiddelde transitievergoeding bedraagt nog maar circa 0,4 maandsalaris per dienstjaar, waar de ontslagvergoeding die de rechter voorafgaand aan de Wet werk en zekerheid toekende gemiddeld circa 1,0 tot 1,4 maandsalaris per dienstjaar was.

Billijke vergoeding ook 43 procent lager
De rechter kan een billijke vergoeding toekennen bij verwijtbaar handelen van de werkgever. Het ministerie van SZW berekende dat de toekenning van een billijke vergoeding, bovenop de transitievergoeding, ook tot lagere ontslagkosten leidt. Want, vergeleken met de voormalige kantonrechtersformule (met een correctiefactor van 1,5 voor verwijtbaar handelen), is de werkgever nu 43 procent goedkoper uit.

Overigens blijkt het aandeel ontslagzaken waarin de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, slechts 6 procent. Het aandeel gevallen waarin de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, is met 9 procent iets hoger.

Lagere vergoeding ontslag wederzijds goedvinden
In de meeste gevallen komt gedwongen ontslag niet voor de rechter, maar wordt het afgehandeld ‘met wederzijds goedvinden’. Dat was al zo voor de Wwz en dat is daarna ook zo gebleven. Bij ontslag met wederzijds goedvinden komen werkgever en werknemer samen een passende vergoeding overeen.

De minister meldt aan de Tweede Kamer, dat acht van de tien arbeidsrechtadvocaten aangeven dat ook hierbij lagere vergoedingen worden overeengekomen dan vóór de Wwz. De transitievergoeding is nu het uitgangspunt, waar dat eerst de kantonrechtersformule was. Het niveau van de vergoeding ligt dan ook tussen de transitievergoeding en de oude neutrale kantonrechtersformule in.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/