Een gezonde werkweek wordt beperkt tot negenendertig uur. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australian National University (ANU). woman street paper stairs

Lange werkweken ondermijnen volgens de onderzoekers immers de mentale en fysieke gezondheid, aangezien er minder tijd voor een gezonde maaltijd en persoonlijke verzorging overblijft.

Tachtig jaar geleden werd de werkweek internationaal beperkt tot maximaal achtenveertig uur, maar de onderzoekers betogen dat dit cijfer drastisch moet worden verlaagd.

In Australië zouden op dit ogenblik ongeveer twee op drie werknemers met een fulltime baan meer dan veertig uren per week arbeid presteren.

Vrouwen

“Lange werkweken zijn voor vrouwen een groter probleem dan voor mannen,” benadrukt onderzoeksleider Huong Dinh, professor volksgezondheid aan de Australian National University. “Vrouwen moeten immers naast hun professionele taak ook thuis nog onbetaald werk opknappen.”

Voor vrouwen zou de gezonde werkweek volgens de onderzoekers dan ook moeten gelimiteerd worden tot vierendertig uur. Voor mannelijke werknemers kan dat in het algemeen worden opgevoerd tot zevenenveertig uur, aangezien zij veel minder tijd moeten investeren in de organisatie van het huishouden of de opvoeding van de kinderen.

“Ondanks het feit dat vrouwen gemiddeld evenveel vaardigheden hebben als mannen, hebben ze vaak een arbeidsplaats met een lagere verloning en minder autonomie,” aldus nog professor Dinh. “Bovendien besteden ze veel meer tijd aan huishoudelijk werk en de verzorging van familieleden.”

Rekening houden met de bijkomende eisen die hen worden opgelegd, is het voor vrouwen volgens de onderzoeker onmogelijk om zonder gevaar voor de eigen gezondheid de lange uren te presteren die voor werkgevers worden geëist.

Benadrukt wordt dat bedrijven een andere houding tegenover het concept arbeid dienen aan te nemen en onder meer bereid moeten zijn om mannen de kans te bieden vrijaf te nemen om de zorg voor het gezin te dragen. (mah)

 

Bron: https://nl.express.live