Bij het ministerie van Financiën is een Wob-verzoek ingediend over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).

Het gaat om het beleid over hoe de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) alsmede de implementatieperiode van de Wet DBA zich verhoudt tot de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), specifiek met betrekking tot handhaving door de Belastingdienst.

Twee documenten vallen onder het bereik van het verzoek.

–  Geactualiseerd Memo bronbeoordeling implementatiefase DBA van 19 januari 2017.

–  Geactualiseerd Memo DBA en Toezicht LH voor controlemedewerkers en klantcoördinatoren van 19 januari 2017.

In het tweede document zijn enkele passages controlestrategisch en worden om die reden niet openbaar gemaakt.

 

Bron: Taxence