De jongste generatie die nu op de arbeidsmarkt komt, is wezenlijk anders dan de vorige generatie jonge werknemers. Zo kent ‘generatie Z’ geen andere telefoon dan een smartphone en zien ze geen wezenlijk verschil tussen de virtuele en de echte wereld. Deze nieuwe werknemers hebben niet alleen maar voorspoed gekend en zijn daarom écht dankbaar voor hun baan. Ze zijn ambitieus en zó handig met technologie, dat werkgevers ze soms ook een beetje moeten afremmen.

Generatie z gata de werkvloer veranderen

Wharton University publiceerde over de jongste generatie die aan de poorten van de arbeidsmarkt staat en de impact die dat heeft op de werkvloer. Generatie Z omvat mensen die tussen 1995 en begin 2000 zijn geboren. Deze begin-twintigers, kunnen zich dus nu al melden voor startersvacatures.

Generatie Z is weer blij met een baan
De maatschappij waarin generatie Z opgroeide, is bepaald niet alleen maar zorgeloos geweest: de aanlagen in New York en Europa en de grote economische recessie na 2009, hebben het wereldbeeld gekleurd. Het gevolg is dat deze generatie meer gemeen heeft met hun ouders, dan met de voorgaande generatie (de millennials), die vaak uitstraalt dat ze overal ‘recht op hebben’.

Net als hun ouders, zijn de Z’ers gewoon blij dat ze een leuke betaalde baan vinden. Onderaan beginnen, beschouwen ze als normaal. Ook zijn ze bereid om zich vanuit die positie op te werken.

De doe-het-zelf-generatie
Opgegroeid met internet, zijn de nieuwe jonge werknemers gewend om overal kennis vandaan te halen. Met hulp van apps en YouTube kun je heel veel dingen gewoon zelf, denken de Z’ers.

Ze vinden het niet vreemd om een tussenjaar te nemen, waarin ze reizen of andere vaardigheden opdoen. Dat tussenjaar kan ook voor een vervolgstudie zitten, omdat generatie Z een bewuste studiekeuze wil maken. Driekwart vindt verder, dat je ook heel goed kennis kunt vergaren zonder naar de universiteit te gaan.

Generatie Z anders benaderen
Waar millennials geloven in samenwerken, vindt generatie Z het niet meer zo vanzelfsprekend dat iedereen iets te winnen heeft door samen op te trekken. De Z’ers zijn strijdvaardig en willen hard werken om vooruit te komen. Dat vraagt van werkgevers dus een andere benadering.

Zo is de grens tussen fysiek en digitaal voor generatie Z niet echt belangrijk. Deze generatie heeft alleen een wereld gekend met internet, iPads en telefoons die slim zijn. Daarom is deze nieuwe generatie pas echt in staat om nieuwe toepassingen op de werkplek te introduceren. Ze verwachten dat zij daarvoor ook de ruimte krijgen.

Gewoon proberen, totdat het fout gaat
Door hun digitale kennis, zijn jongeren in staat om processen heel snel te stroomlijnen, door ze te ontdoen van allerlei onnodige tussenstappen. Generatie Z vindt dat andere generaties dingen te veel overdenken en soms te lang blijven doen. Daarom aarzelen ze niet om ‘even iets nieuws te proberen’ en als dat niet werkt, gewoon weer wat anders.

Maar daarmee moet de werkgever wel oppassen: want snel handelen met bedrijfsmiddelen zonder goed na te denken, kan ook betekenen dat u investeert in een trend die al snel weer overwaait.

 

Bron: https://www.personeelsnet.nl/